โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จำต้องเปิดหอรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ภายหลังจากที่พบว่ายอดผู้ติดเชื้อในเขตอุทุมพรพิสัย พุ่งสูงเพิ่มขึ้น วอนประชาชนช่วยดูแลแยกกักตัวตนเอง ห่างจากครอบครัว

25 พฤษภาคม 2564 ที่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอ จากเดิมที่เป็นการรับตรวจคัดกรองผู้ป่วย และหากพบว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ก็จะส่งต่อผู้ป่วยแยกไปตามโรงพยาบาล 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ในกรณีที่อาการหนัก รุนแรง มีโรคแทรกซ้อน หรือมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอด หรืออายุมาก แต่ถ้าหากพบว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้ออายุไม่มาก สุขภาพส่วนใหญ่แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ก็จะทำการคัดแยกส่งตัวไปเข้ารักษาที่โรงพยาบาลราษีไศล หรือที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ แต่ในขณะนี้กลับพบว่า บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกันทรลักษ์ กลับกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ภายหลังจากที่มีผู้ป่วยในหอผู้ป่วยเกิดติดเชื้อแบบไม่รู้ตัวมาก่อน ทำให้ทางโรงพยาบาลต้องกักตัวแพทย์ - พยาบาล ไปบางส่วน 

รพ.อุทุมพรพิสัย จำต้องเปิดหอ รับผู้ป่วยโควิด หลังยอดพุ่ง


ขณะที่ผู้ป่วยติดเชื้อก็มีเพิ่มสูงขึ้นทุกวันในจังหวัดศรีสะเกษ โดยยังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในอำเภอศรีรัตนะ, อำเภออุทุมพรพิสัย, อำเภอกันทรลักษ์, อำเภอไพรบึง และอำเภอห้วยทับทัน โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2 ราย มียอดสะสมทั้งจังหวัด จำนวน 355 ราย จึงทำให้วันนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ต้องเปิดตึกหอผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยได้เตรียมเตียงแยกไว้ต่างหาก จำนวน 12 เตียง พร้อมกับการเข้มงวดในการคัดกรอกผู้มาติดต่อ มาเข้ารับการตรวจรักษาโรคทั่วไป ต้องสอบประวัติอย่างละเอียด ว่าในระยะ 2 3 วันมานี้ ได้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงมาหรือไม่ หรือได้เข้าใกล้ชิด สัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือเปล่าด้วย เพื่อป้องกันการมาแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ภายในโรงพยาบาล

รพ.อุทุมพรพิสัย จำต้องเปิดหอ รับผู้ป่วยโควิด หลังยอดพุ่ง

โดย นายแพทย์ อัครเดช บุญเย็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย เปิดเผยว่า วันนี้จากเดิมที่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยของเราได้มีระบบตรวจคัดกรอง หากพบว่ามีผู้ที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 เราก็จะส่งตัวผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ หรือ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ และหรือโรงพยาบาลราษีไศล แต่สถานปัจจุบันนี้ มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้น และยังพบว่ามีผู้ติดเชื้อภายในโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยของเรา ก็เลยเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษา จนสามารถเปิดหอ ที่จะสามารถรับดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่อยู่ในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย ในกรณีที่มีอาการไม่รุนแรงมาก แต่หากมีอาการรุนแรงมา เราก็จะส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีสะเกษดังเดิม ซึ่งเราก็ได้เพิ่มมาตรการในการคัดกรองคัดแยกผู้ป่วยที่มาใช้บริการรับการตรวจรักษา สอบประวัติ เฝ้าระวัง คัดแยกให้ชัดเจนเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้รับดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไว้แล้ว รวม 3 ราย และเราจะสามารถรับได้ จำนวน 12 เตียงเท่านั้น หากมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากเราก็จะต้อส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเครือข่ายเช่นเดิม

รพ.อุทุมพรพิสัย จำต้องเปิดหอ รับผู้ป่วยโควิด หลังยอดพุ่งสุดท้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ยังฝากถึงพี่น้องประชาชน ขณะที่อยู่อาศัยที่บ้าน ก็พยายามแยกตัว สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ ไม่มีความจำเป็นก็ขอให้งดในการออกจากบ้าน ไปร่วมวงสังสรรใดใด แม้แต่การไปนั่งทานรวมกันเป็นหมู่คณะ โดยเฉพาะผู้มีมาจากต่างจังหวัด ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วันก่อนด้วย เพื่อทุกคน