อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลตรวจเชื้อโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้ยังพบในพื้นที่เดิม คือที่อ. ตากใบ และยังพบการติดเชื้อสายพันธุ์อังกฤษ 7 ตัวอย่าง เป็นการตรวจหาเชื้อใน จ.ปัตตานี

ความคืบหน้าการตรวจหาเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่าไม่ได้มีความยากง่ายกว่าการตรวจสายพันธุ์อื่น ยังคงสามารถตรวจได้จากสารคัดหลั่ง เพียงแต่วิธีการตรวจ จะใช้การตรวจหาเชื้อไวรัสแบบทั้งตัว หรือ ที่เรียกว่า จีโนมซีเควสซิ่ง ที่สามารถค้นหาถึงต้นตอที่มาของสายพันธุ์ว่ามาจากแหล่งใด เป็นการตรวจที่ละเอียดใช้เวลา 4-5 วัน และมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสูงถึงหลัก 3 หมื่นบาท เนื่องจากเป็นเชื้อใหม่ โดยยังไม่สามารถตรวจหาด้วยวิธี RT-PCR  แบบแยกเชื้อได้ เพราะยังไม่น้ำยาแยกเชื้อกลายพันธุ์ ที่ปัจจุบันพัฒนาครอบคลุมสายพันธุ์อังกฤษ  
อย่างไรก็ตามการตรวจหาเชื้อในส่วนสายพันธุ์แอฟริกาใต้ จะเน้นขยายพื้นที่โดยรอบของพื้นที่ที่พบการติดเชื้อในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยขณะนี้ตรวจไปถึงปัตตานี 
นพ.ศุภกิจ กล่าวต่อว่า การตรวจเชื้อโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้  เดิมผู้ที่ตรวจค้นพบที่แรก คือศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี  เนื่องจากในพื้นที่ส่งตัวอย่างมา 18 อย่าง สามารถใช้ตรวจได้จริง 15  ตัวอย่าง พบ 3 อย่างที่ติดเชื้อแอฟริกาใต้ จากนั้นจึงรายงานผลต่อ ศบค. 
จากนั้นกรมวิทย์จึงมีการขยายผลการตรวจหาเชื้อเพิ่มจาก 15 ตัวอย่าง พบการติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ 8 ตัวอย่าง ยังพบในพื้นที่เดิม ตากใบ และ พบการติดเชื้อสายพันธุ์อังกฤษ 7 ตัวอย่าง เป็นการตรวจหาเชื้อใน จ.ปัตตานี  ทั้งนี้ยังต้องมีการสุ่มตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดอย่างหนักในประเทศมาเลเซีย เพื่อดูว่าที่มาของเชื้อมีการผิดไปจากเดิมหรือไม่ 
ส่วนความกังวลเรื่องประสิทธิภาพวัคซีนต่อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ ต้องยอมรับว่า ลดทอนลงบ้างแต่ในส่วนของสายพันธุ์อังกฤษและอินเดีย วัคซีนยัวคงต่อสนองได้ดีอยู่  แต่ต้องยอมรับว่าการกลายพันธุ์ของไวรัสทั้ง 4 สายพันธุ์ อังกฤษ  อินเดีย บราซิล และ แอฟริกาใต้ แพร่ได้เร็ว 
สำหรับการตรวจค้นหาเชื้อในแคมป์คนงาน ก่อสร้าง ที่หลักสี่ ยังพบเป็นสายพันธุ์อินเดีย และอังกฤษ ยังไม่มีเชื้ออื่นเพิ่ม และ เตรียมตรวจค้นหาเชื้อไวรัสแบบจีโนมฯในชุมชนย่านสะพานขาว และ คลองเตย ว่ามีสายพันธุ์อื่นหรือไม่ 
ทั้งนี้การตรวจหาสายพันธุ์ยังครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้เสียชีวิตเพื่อดูแนวโน้มและอัตราการเสียชีวิตในแต่ละสายพันธุ์