"พล.ต.อ.อัศวิน" ลั่นคุม คลัสเตอร์คลองเตยได้แน่ภายในสองอาทิตย์ เร่งปูพรม ฉีดวัคซีนให้ 70% ทั่วกรุง พร้อมส่งทีมหายา ฟาวิพิราเวียร์ 6 แสนเม็ดใช้เองใน กทม.

วันนี้(4 พ.ค.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เขตคลองเตยตรวจเยี่ยมการ SWAB หาเชื้อโควิด-19 ณ บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ และตลาดคลองเตย เขตคลองเตย โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า สำหรับวันนี้ในพื้นที่เขตคลองเตยได้จัดรถพระราชทานเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดให้กับประชาชนในพื้นที่ 2 จุด แต่ตั้งแต่พรุ่งนี้(5 พ.ค.)เป็นต้นไป จะเพิ่มจุดตรวจเป็น 4 จุดในพื้นที่ ซึ่งแต่ละจุดสามารถคัดกรองผู้ป่วยได้ 1,000 คนทำให้ 1 วันสามารถตรวจได้ 4,000 คน คาดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่เขตคลองเตยที่เป็นคลัสเตอร์แห่งใหม่ได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามยังไม่ได้รับรายงานการแพร่ระบาดของชุมชนรอบทำเนียบรัฐบาล แต่ แผนขณะนี้คือการปูพรมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่กทม. ให้ได้ ร้อยละ 70 หรือประมาณ 50,000 คน

สำหรับพื้นที่การฉีดวัคซีนเขตคลองเตยในวันนี้จัดไว้ทั้งสิ้น 2 จุดๆละ 500 คน แต่สำหรับพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะขยายการฉีดวัคซีนให้ได้จุดละ 1, 500 คนฉะนั้นใน 1 วันจะมีผู้ได้รับวัคซีน 3,000 คน ทั้งนี้จากข้อมูลตามทะเบียนพบว่าพื้นที่ชุมชนคลองเตยมีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 80,000 คน ลักษณะทั่วไปเป็นชุมชนแออัด มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ที่พักอาศัยมีทั้งที่เป็นอาคารหลายชั้น และเป็นบ้านเรือนที่ติด ๆ กัน มีการใช้พื้นที่บางส่วนร่วมกัน การระบายอากาศไม่ดี ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายและรวดเร็ว

อย่างไรก็ตามผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ให้คณะทำงานจัดหายาฟาวิพิราเวียร์ให้ได้ 500,000-600,000 เม็ด เพื่อรองรับผู้ป่วยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่วัดสะพาน เพื่อแยกผู้ติดเชื้อและดูแลเบื้องต้น ระหว่างรอนำส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล Hospitel หรือ โรงพยาบาลสนาม ตามระดับความรุนแรงของอาการ และยังได้ดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยส่วนหนึ่งไปยังจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากมีความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ และมีเจ้าหน้าที่ทหารดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น

ผู้ว่าฯกทม. ลั่น 2 สัปดาห์ ควบคุมสถานการณ์คลองเตยได้ วางเป้าเร่งฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ทั่วกรุง

ผู้ว่าฯกทม. ลั่น 2 สัปดาห์ ควบคุมสถานการณ์คลองเตยได้ วางเป้าเร่งฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ทั่วกรุง

ผู้ว่าฯกทม. ลั่น 2 สัปดาห์ ควบคุมสถานการณ์คลองเตยได้ วางเป้าเร่งฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ทั่วกรุง

ผู้ว่าฯกทม. ลั่น 2 สัปดาห์ ควบคุมสถานการณ์คลองเตยได้ วางเป้าเร่งฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ทั่วกรุง