สมาคมตำรวจสาขาหนองคาย มอบทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2564 จำนวน 9 ทุน มูลค่า รวม 20,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษา และเป็นการแบ่งเบาภาระ ผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์โควิด 19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 30 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผบก.ภ.จ.หนองคาย และ พ.ต.อ.จารุพล ยี่ตัน นายกสมาคมตำรวจสาขาหนองคาย พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 แก่บุตร-ธิดา ของข้าราชการตำรวจ ในจังหวัดหนองคาย โดยได้มอบ ทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 1 ทุน ให้กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยังมอบทุนการศึกษา ในระดับ มัธยมศึกษา อีก จำนวน 3 ทุนๆละ 3,000 บาท ในระดับประถมศึกษา อีก จำนวน 3 ทุนๆละ 2,000 บาท สมาคมตำรวจ มอบทุนการศึกษาแบ่งเบาภาระช่วงโควิด19

สมาคมตำรวจ มอบทุนการศึกษาแบ่งเบาภาระช่วงโควิด19


พ.ต.อ.จารุพล ยี่ตัน นายกสมาคมตำรวจ สาขาหนองคาย กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ทางสมาคมตำรวจแห่งประเทศไทย มีนโยบายในการสนับสนุนการทำงานของข้าราชการตำรวจ กิจการสาธารณกุศล กิจการสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมมาโดยตลอด รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาของข้าราชการตำรวจ ซึ่ง บุตร-ธิดา ที่ได้รับทุน นั้น ต้องเป็น ผู้ที่ มีผลการเรียน ในระดับ ดี มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และต้องผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการฯ จึงจะได้รับทุนดังกล่าว อีกทั้งในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้หลายครอบครัวประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน การมอบทุนการศึกษาให้ในครั้งนี้จึงสามารถช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองได้ด้วย.

สมาคมตำรวจ มอบทุนการศึกษาแบ่งเบาภาระช่วงโควิด19

สมาคมตำรวจ มอบทุนการศึกษาแบ่งเบาภาระช่วงโควิด19

สมาคมตำรวจ มอบทุนการศึกษาแบ่งเบาภาระช่วงโควิด19