ฮันส์ คลูเกอ ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคยุโรปขององค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่าชาวยุโรปที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) มีจำนวนมากกว่าประชากรที่ได้รับการยืนยันผลว่าติดโรคโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

"ปัจจุบันยุโรปมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ยืนยันผลแล้วอยู่ที่ร้อยละ 5.5 ของประชากรทั้งหมด ขณะประชากรร้อยละ 7 ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว" คลูเกอระบุในคำแถลงต่อสื่อมวลชน โดยปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนในยุโรปแล้ว 215 ล้านโดส และราวร้อยละ 16 ของประชากรในประเทศสมาชิกองค์การฯ ประจำภูมิภาคยุโรปได้รับวัคซีนโดสแรกแล้ว
ปัจจุบันประเทศสมาชิกองค์การฯ ประจำภูมิภาคยุโรป มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 51,506,373 ราย และผู้ป่วยเสียชีวิตรวม 1,076,173 ราย
แม้จำนวนผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล และผู้ป่วยเสียชีวิตจะลดลงในช่วงไม่นานนี้ แต่คลูเกอย้ำเตือนประชาชนในภูมิภาคระมัดระวังตนเองและยังคง "ตระหนักถึงความจริงที่ว่าวัคซีนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถยุติการระบาดใหญ่ได้"
"หากปราศจากการแจ้งข้อมูลและมีส่วนร่วมกับชุมชน พวกเขายังคงเสี่ยงกับเชื้อไวรัสฯ หากปราศจากการเฝ้าระวัง เราก็มิอาจจำแนกเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ใหม่ได้ และหากปราศจากการแกะรอยประวัติสัมผัสใกล้ชิด รัฐบาลอาจต้องบังคับใช้มาตรการเข้มงวดอีกครั้ง" คลูเกอระบุ

อนามัยโลกเผย ‘ยอดฉีดวัคซีนโควิด-19’ ในยุโรป แซง ‘ยอดป่วย’ แล้วคลูเกอใช้สัปดาห์การสร้างภูมิคุ้มกันแห่งยุโรป (EIW) ซึ่งตรงกับวันที่ 24 เม.ย.-2 พ.ค. ในปีนี้ เพื่อสะท้อนความสำคัญของวัคซีนที่เป็นเครื่องรับประกันการป้องกันโรคที่คุกคามถึงชีวิต โดยอ้างอิงการมีผู้ป่วยโรคหัด 100,000 รายในปี 2019 ซึ่งเป็นผลจากอัตราการฉีดวัคซีนตกต่ำเมื่อสองปีก่อนหน้า
"ความสำเร็จที่หามาได้ยากอาจหลุดลอยไปอย่างรวดเร็ว นั่นคือเหตุผลที่ผมขอให้คุณพยายามอย่างหนักเพื่อคงความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนด้วยการรับวัคซีนตามกำหนดของภูมิภาคฯ เราต้องไม่หละหลวมต่อโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน"
นอกจากนี้คลูเกอยังกระตุ้นเตือนระบบสาธารณสุขของภูมิภาคฯ จัดเตรียมการดูแลสุขภาพเบื้องต้นที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงการฉีดวัคซีนตามกำหนด ขณะควบคุมการระบาดใหญ่

อนามัยโลกเผย ‘ยอดฉีดวัคซีนโควิด-19’ ในยุโรป แซง ‘ยอดป่วย’ แล้ว

อนามัยโลกเผย ‘ยอดฉีดวัคซีนโควิด-19’ ในยุโรป แซง ‘ยอดป่วย’ แล้ว