ทหารกับภาคเอกชนร่วมจัดโครงการสร้างเตียงกระดาษช่วย รพ.สนาม โดยเชิญชวนผู้สนใจบริจาคลังกระดาษเพื่อผลิตเป็นเตียงสนามเพื่อเตรียมพร้อมและแจกให้กับ รพ.สนามทั่วประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 เม.ย. 64  พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28 /รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท.)มอบหมายให้ จ.ส.อ.ปรีชา โสมาศรี จนท.กอ.รมน.จังหวัดเลย นำเครื่องดื่ม,น้ำดื่มและหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่,อำนวยความสะดวกในด้านการจราจรบริการประชาชนและคัดกรองโรค ไวรัสโคโรนา (covid-19) ณ.จุดตรวจข้างโรงเรียนชุมชนวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย โดยมี นางสาวพัชรพร มุ่งเครือกลาง กำนันตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นตัวแทนผู้รับมอบ
และเวลา 14.00 oน.วันเดียวกันที่ ห้างเทสโก้โลตัส สาขาเลย ถนนมลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย พ.อ.ภาณุรัตน์  ดีเสมอ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23  มอบให้ พ.อ. ไชชโย ไชยทะเศรษฐ  รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 พร้อมทหารฯนำลังกระดาษที่ได้จาการรับบริจาคส่งมอบให้กับ  ห้างเทสโก้โลตัส โดยมีนางสาวฉันทนา สุขขาว ผู้อำนวยห้างเทสโก้โลตัส สาขาเลย เป็นตัวแทนรับมอบ รับบริจาคลังทำเตียงกระดาษรองรับผู้ป่วยโควิด
พ.อ.ไชชโย ไชยทะเศรษฐ รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 เปิดเผยว่า หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดโครงการรับบริจาคลังกระดาษจากหน่วยงาน องค์กร พ่อค้า ประชาชน และส่งมอบให้ภาคเอกชนนำไปรีไซเคิลให้เป็นเตียงกระดาษ เป็นการจัดวันนี้เป็นวันแรกและจะดำเนินการต่อไปเรื่อย ๆ ซึ่งประเทศไทยขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 เตียงสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามที่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย 


รับบริจาคลังทำเตียงกระดาษรองรับผู้ป่วยโควิด

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหาร การจัดกิจกรรมรับกล่องและลังกระดาษนำไปรีไซเคิลเป็นเตียงสนามกระดาษ ประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลหน่วย และร้านค้าในพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีความต้องการร่วมกิจกรรมกล่อง และลังกระดาษ ที่ไม่ใช้แล้วให้นำมาบริจาคได้ที่หน่วย โดยหน่วยจะเป็นสื่อกลางในการรวบรวม และนำไป ร่วมกับ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ด สาชาอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อนำไปส่งต่อให้กับ เอสซีจีพี (SCGP) ไปรีไซเคิลเป็นเตียงสนามกระดาษ กระจายให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศรองรับผู้ป่วยโควิด - 19 และเป็นการรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และลดโลก ร้อนไปในตัวรวมทั้งลดปริมาณขยะลงด้วย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยได้ก้าวผ่าน สถานการณ์ที่ท้าทายนี้ไปด้วยกัน ณ บริเวณหน้าหน้ากองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 

รับบริจาคลังทำเตียงกระดาษรองรับผู้ป่วยโควิด


นางสาวฉันทนา สุขขาว ผู้อำนวยห้างเทสโก้โลตัส สาขาเลย  เปิดเผยว่า  โครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 217  สาขาในประเทศไทย ด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยเฉพาะระลอกที่ 3  รุนแรง ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างรวมถึงด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากรของภาครัฐ ภาคเอกชนจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน เมื่อรับบริจาคแล้วก็จะรวบรวมส่งไปยังส่วนกลางหรือสำนักงานใหญ่เพื่อทำการรีไซเคิลเป็นเตียง ส่งกลับมาให้กับสถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยจากโรคโควิด -19  นอกจากนี้ยังมีโครงการสะพานบุญ รับบริจาคสิ่งของต่าง ๆ เพื่อนำไปช่วยบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงาน โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนามอีกด้วย สามารถร่วมบริจาคได้ที่เทสโก้ฯทุกสาขา

รับบริจาคลังทำเตียงกระดาษรองรับผู้ป่วยโควิด