ร้อยเอ็ดน่าห่วง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 140 ราย เป็นรายใหม่ 11 ราย มีเด็กอายุ 3 , 9 , 11 และ 16 ปีติดด้วยจังหวัดขอให้ทุกคนร่วมมือกับปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ประจำวันที่ 28 เมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อรักษาหายกลับบ้านได้จำนวน 6 ราย (ยอดรักษาหายสะสม 16 ราย) พร้อมส่งตัวกลับชุมชนเพื่อกักตัวต่อที่บ้านอีก 14 วัน  พบเพิ่มอีก 11 รายเด็ก 3 ขวบติดโควิดด้วย

ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่พบจำนวน 11 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อสะสม รวม 140 ราย ดังนี้อำเภอเชียงขวัญ 1 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 130 (รายที่ 1 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 45 ปี ประวัติเสี่ยงเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง จากกรุงเทพฯอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 1 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 131 (รายที่ 2 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 9 ปี เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 120 และ 121อำเภอศรีสมเด็จ 1 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 132 (รายที่ 3 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 47 ปี เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 107อำเภอทุ่งเขาหลวง 2 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 133 (รายที่ 4 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 53 ปี เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 115ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 134 (รายที่ 5 ของวันนี้ เพศหญิง อายุ 54 ปี เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 115 
อำเภออาจสามารถ 6 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 135 (รายที่ 6 ของวันนี้) เพศซาย อายุ 30 ปี เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อยืนยัน จากกรุงเทพฯผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 136 (รายที่ 7 ของวันนี้ เพหญิง อายุ 22 ปี พักอาศัยอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 137 (รายที่ 8 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 3 ปี เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อยืนยัน รายที่ 114ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 138 (รายที่ 9 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 11 ปี เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อยืนยัน รายที่ 114ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 139 (รายที่ 10 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 16 ปี เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อยืนยัน รายที่ 114ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 140 (รายที่ 11 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 74 ปี เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อยืนยัน รายที่ 125 


พบเพิ่มอีก 11 รายเด็ก 3 ขวบติดโควิดด้วย
ผู้ติดเชื้อฯ ทุกราย จะถูกส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค (CDCU) กำลังดำเนินการสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ และให้แยกกักตนเอง เป็นระยะเวลา 14 วัน ส่วนรายละเอียดประวัติเสี่ยงของ ผู้ติดเชื้อทั้ง 11 รายจะแจ้งใน Time Line ให้ทราบต่อไป 

พบเพิ่มอีก 11 รายเด็ก 3 ขวบติดโควิดด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน พร้อมใจกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงและลดการเกิดโรค โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% เมื่อออกนอกบ้าน ตลอดจนเวลา พูดคุยกับผู้อื่นทั้งในบ้านและนอกบ้าน  อยู่บ้าน หลีกเลี้ยงการเดินทางโดยไม่จำเป็น งดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อสูง การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ทั้งในบ้านและนอกบ้าน งดการตั้งวงดื่มสุราในทุกสถานที่ หลีกเสี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน ขอให้แยกสำรับอาหาร แยกอุปกรณ์ แบ่งเป็นชุดอาหารเฉพาะบุคคล และ แยกกันรับประทานอาหาร รวมทั้งทุกคนต้องปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดในมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป