ชื่นชมแพทย์ รพ.โคราช รักษาผู้ป่วยโควิดหาย 133 คนแล้ว ขณะที่ ศบค.โคราชประกาศบังคับสวมแมสก์ 100% ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรการ 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 เมษายน 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดวันนี้พบผู้ป่วยโควิดระลอกที่ 3  เพิ่มอีก 19 ราย  ซึ่งเกิดจากการสัมผัสผู้ป่วยโควิด 19 โดยตรวจพบที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 4  ราย ,ปากช่อง 5 ราย ,ชุมพวง  1 ราย และที่อำเภอวังน้ำเขียว 9 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยโควิด19 ระลอกใหม่สะสมจำนวน 528 ราย ซึ่งรักษาหายแล้ว 133 ราย ยังรักษาตัวอยู่ 394 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ซึ่งผู้ป่วยระลอกใหม่นี้ พบในพื้นที่ 28 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา  เหลือ 5 อำเภอที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ได้แก่ อำเภอขามทะเลสอ ,อำเภอพระทองคำ ,อำเภอขามะแกแสง ,อำเภอแก้งสนามนาง และอำเภอเมืองยาง 

ชื่นชมแพทย์ รพ.โคราช รักษาผู้ป่วยโควิดหาย 133 คนแล้ว

ทั้งนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประกอบกับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ออกประกาศให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฯ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกจากเคหสถานหรือสถานที่พำนัก ยกเว้นกรณีเป็นผู้ขับขี่รถยนต์และไม่มีผู้โดยสารอื่น หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรการ 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ชื่นชมแพทย์ รพ.โคราช รักษาผู้ป่วยโควิดหาย 133 คนแล้ว

ชื่นชมแพทย์ รพ.โคราช รักษาผู้ป่วยโควิดหาย 133 คนแล้ว