ทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวน 10 รายที่ไม่มีอาการรุนแรงและทุเลาแล้วเข้าโรงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ยังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย ติดจากเพื่อนร่วมงานและสามี ยอดติดเชื้อสะสมรวม 59 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 เมษายน 2564 ทีมแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ และอาการทุเลาแล้วเข้ามาพักฟื้น เพื่อเตรียมพร้อมที่จะกลับบ้าน ที่โรงพยาบาลสนามกาฬสินธุ์ แห่งที่ 1 อาคารโรงอาหาร ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 10 ราย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์พร้อมให้การดูแล 24 ชั่วโมง ระบบดูแลผ่านกล้อง CCTV เพื่อลดการสัมผัส และมีอุปกรณ์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย อีกทั้งมีการรักษาความปลอดภัยแน่นหนา และระบบทางเดินออกทางเดียว ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค
ย้ายผู้ป่วยโควิดอาการไม่รุนแรงเข้า รพ.สนาม
ย้ายผู้ป่วยโควิดอาการไม่รุนแรงเข้า รพ.สนาม


ขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ของ จ.กาฬสินธุ์ ล่าสุดวันที่ 27 เมษายน 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย ผู้ป่วยเดิม 55 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 59 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 23 ราย โรงพยาบาลฆ้องชัย 22 ราย โรงพยาบาลสนาม 10 ราย และหายป่วยกลับบ้านแล้ว 4 ราย ในจำนวนผู้ป่วยที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์มีผู้ป่วย 1 รายที่มีอาการวิกฤตสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย ประกอบด้วย


รายที่ 56 เพศหญิง อายุ 51 ปี อาชีพเกษตรกร ขณะป่วยพักอาศัยอยู่ ม.17 บ้านสุขเจริญ ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 41 ของ จ.กาฬสินธุ์ รายนี้อยู่ในการเฝ้าระวัง สอบสวนพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 6 ราย ทั้งหมดติดตามได้และกักตัวที่บ้านพัก นัดเข้าตรวจหาเชื้อในวันที่ 27 เมษายน 2564รายที่ 57 เพศชาย อายุ 45 ปี อาชีพพนักงานขับรถ ขณะป่วยพักอาศัยอยู่บ้านพัก บขส.กาฬสินธุ์ เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันกรุงเทพฯ สอบสวนพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 3 ราย ทั้งหมดติดตามได้และกักตัวที่บ้านพัก นัดเข้าตรวจหาเชื้อในวันที่ 27 เมษายน 2564รายที่ 58 เพศหญิง อายุ 35 ปี เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ขณะป่วยอาศัยอยู่ ม.8 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงสามี ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 42 ของ จ.หนองคาย สอบสวนพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 40 ราย ทั้งหมดติดตามได้และกักตัวที่บ้านพัก เข้ารับการตรวจหาเชื้อในวันที่ 26 เมษายน 2564 ทั้งหมดยังรอผลรายที่ 59 เพศหญิง อายุ 39 ปี อาชีพพนักงานร้านอาหาร ขณะป่วยอาศัยอยู่ ม.2 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยัน จ.ขอนแก่น สอบสวนพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 12 ราย ทั้งหมดติดตามได้และกักตัวที่บ้านพัก เข้ารับการตรวจหาเชื้อแล้ว 1 ราย ไม่พบเชื้อ และนัดตรวจอีก 11 ราย ในวันที่ 27 เมษายน 2564

ย้ายผู้ป่วยโควิดอาการไม่รุนแรงเข้า รพ.สนาม