ม.ราชภัฏนครราชสีมา "ลดค่าเทอม" บรรเทาความเดือดร้อน พร้อม "ร่วมด้วยช่วยกัน" เปิดรับบริจาค เพื่อประกอบอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ ฝ่าวิกฤต COVID-19 ถึง 30 เม.ย. นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ที่เกิดการระบาดระลอกใหม่นั้น ทำให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ปกครองมีรายได้น้อยลง หรือสูญเสียรายได้ในช่วงการระบาด ทางมหาวิทยาลัยฯ  จึงได้มีมาตรการออกมาช่วยเหลือ ได้แก่1.ลดค่าเทอมให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 10% ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2563 และภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ2. มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในการติดตามความเคลื่อนไหวรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ของเชื้อไวรัส มีผู้ติดเชื้อสะสม 13 ราย เป็นนักศึกษา 12 ราย บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ราย ได้เข้ารักษาตัวโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โรงพยาบาลสีคิ้ว และโรงพยาบาลชัยภูมิ เรียบร้อยแล้ว และรักษาหาย จำนวน 4 ราย โดยหากทราบว่า ผู้ป่วยเป็นนักศึกษาหรือบุคลากร ทางศูนย์ฯ จะแจ้งกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นนักศึกษา หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งให้กักตัว ไปตรวจหาเชื้อ และให้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัย

ม.ราชภัฏโคราชลดค่าเทอมช่วยเหลือนักศึกษาช่วงโควิด


 

3. มหาวิทยาลัย โดยครัวราชภัฏ  มีความประสงค์จะประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม และส่วนอื่น ๆ วันละ 200 ชุด ๆ ละ 60 บาท ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรโคนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมาย พร้อมทั้งเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร โดยโอนเงินเข้าบัญชี "ครัวราชภัฏแบ่งปัน" ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี  419-1-77485-6 (หมดเขตรับบริจาควันที่ 30 เมษายน 2564) รวมยอดบริจาค ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 จำนวนทั้งสิ้น 569,320.79 บาท
3.1  มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100%  , ปิดพื้นที่มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ศูนย์ฝึกฯ 100 ไร่ ศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ตั้งแต่ วันที่ 12-30 เมษายน 2564 และขยายเวลาปิดพื้นที่ออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) รวมทั้ง ให้ผู้บริหารทุกระดับเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง หากพบกรณีปัญหาที่เกี่ยวข้องให้รายงานต่ออธิการบดีทราบโดยทันที

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา/บุคลากร/อาจารย์ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง อว. และมาตรการของจังหวัด พร้อมทั้งได้รายงานสถานการณ์ไปยังศูนย์ปฏิบัติการและบริหารการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวง อว. อย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวัง/ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พยายามอย่างเต็มกำลังในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีความเสี่ยงไปตรวจหาเชื้อ และขอให้มั่นใจได้ว่า มหาวิทยาลัยสามารถดูแลอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้ผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี  นายอดิศรฯ กล่าว.