ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สั่งปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 19 แห่ง ในพื้นรับผิดชอบ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

26 เมษายน 2564 นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการสั่งการไปยังแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น ให้ปิดการท่องเที่ยวชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ซึ่งพบว่า บางจังหวัด เช่น ขอนแก่น เป็นพื้นที่สีแดง จึงจำเป็นที่จะต้องปิดการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันไม่ให้มีประชาชนมารวมตัวกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการทยอยปิดแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในความรับผิดชอบ และบางแห่งได้เริ่มปิดทำการในวันนี้ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวในเขตพันธุ์รักษาพันธุ์สัตว์ป่า, วนอุทยาน และอุทยาน โดยจะปิดไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ปิดการท่องเที่ยวพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ป้องกันโควิด19สำหรับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น ที่มีการสั่งปิด ประกอบด้วย 1. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ปิดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 2. อุทยานแห่งชาติภูเรือ ปิดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 3. อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ปิดตั้งแต่ วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 4. อุทยานแห่งชาติภูเวียง ปิด 17-30 เมษายน 2564 และปิดประจำปีต่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - วันที่ 30 มิถุนายน 2564 5. อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ปิดตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 6. อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ปิดตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 7. วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง ปิดตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 8.วนอุทยานภูพระ ปิดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 9. วนอุทยานภูบ่อบิด ปิดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 10.วนอุทยานภูผาล้อม ปิดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ปิดการท่องเที่ยวพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ป้องกันโควิด19


11. วนอุทยานชีหลง ปิดตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 12. วนอุทยานหริรักษ์ ปิดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 13. วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส ปิดตั้งแต่ 26 เมษายน 2564 14. วนอุทยานโกสัมพี ปิดตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 15. วนอุทยานภูหัน-ภูระงำ ปิดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 16. วนอุทยานผางาม ปิดตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 17. วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา ปิดตั้งแต่ วันที่ 24 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย 18. วนอุทยานภูแฝก ปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และ 19. วนอุทยานน้ำตกตาดสูง ปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ปิดการท่องเที่ยวพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ป้องกันโควิด19