svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ประธานสมาพันธ์แรงงานแท็กซี่ไทย ค้าน"ศักดิ์สยาม"เตรียมออกกม.ให้แท็กซี่ป้ายดำ รับคนผ่านแอพพลิเคชั่นได้

26 เมษายน 2564
330

ประธานสมาพันธ์แรงงานแท็กซี่ไทย และ สมาชิกกว่า 30 คนรวมตัวเรียกร้อง ศักดิ์สยาม รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ทบทวนร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) สามารถรับส่งผู้โดยสารผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ชี้ส่งผลกระทบแท็กซี่ป้ายเหลือง

วันนี้(26เม.ย.)นาย เกรียงไกร แก้วเกตุ ประธานสมาพันธ์แรงงานแท็กซี่ไทย และ สมาชิกกว่า 30 คนรวมตัวกันหน้ากระทรวงคมนาคม เรียกร้องให้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทบทวนร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) สามารถรับส่งผู้โดยสารผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ว่ามีผลกระทบต่อแท็กซี่อย่างมาก โดยอยากให้มีแอพพลิเคชั่นที่เป็นของคนไทย และอยากเก็บมรดกไว้ให้กับลูกหลาน อย่าเอื้อประโยชน์ให้กับต่างชาติ โดยในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็หากินลำบากอยู่แล้ว ไม่ว่างจะเป็นค่าเช่า ค่าใช้จ่ายรายวัน

ประธานสมาพันธ์แรงงานแท็กซี่ไทย ค้าน"ศักดิ์สยาม"เตรียมออกกม.ให้แท็กซี่ป้ายดำ รับคนผ่านแอพพลิเคชั่นได้

ประธานสมาพันธ์แรงงานแท็กซี่ไทย ค้าน"ศักดิ์สยาม"เตรียมออกกม.ให้แท็กซี่ป้ายดำ รับคนผ่านแอพพลิเคชั่นได้

ประธานสมาพันธ์แรงงานแท็กซี่ไทย ค้าน"ศักดิ์สยาม"เตรียมออกกม.ให้แท็กซี่ป้ายดำ รับคนผ่านแอพพลิเคชั่นได้

ประธานสมาพันธ์แรงงานแท็กซี่ไทย ค้าน"ศักดิ์สยาม"เตรียมออกกม.ให้แท็กซี่ป้ายดำ รับคนผ่านแอพพลิเคชั่นได้