เชียงใหม่ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศให้ทุกวัดงดทำศาสนกิจและกิจกรรมทุกชนิด รวมถึงห้ามพระพระภิกษุ สามเณร เดินทางออกนอกจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันโควิด19 ด้านวัดพระธาตุดอยสุเทพปิดชั่วคราว ผู้ใหญ่บ้านกวดขันคนเข้าออกหมู่บ้านเข้มสกัดโควิด19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่รุนแรง และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในหลายคลัสเตอร์ ทำให้ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19 ยอดรวมสะสมอยู่ที่ 3,224 คนหายกลับบ้านได้แล้ว 915 คน  ล่าสุด พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามใน ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามวันที่ 24 เม.ย.2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับพระภิกษุ สามเณร (ฉบับที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4)


ตามที่ คณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่ได้มีประกาศคณะสงย์จังหวัดเขียงใหม่ (ฉบับที่ 4 ) ลงวันที่ 23 เม.ย.2564 นั้น เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ใด้เพิ่มกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่หลายกลุ่ม เช่น คลัสเตอร์สถานปฏิบัติธรรมลานธรรมนำสุขจากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม คลัสเตอร์อำเภออมก๋อย จากการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ คลัสเตอร์ศูนย์เด็กเล็ก ทต.แม่คือ เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโควิด-19 สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดเชียงใหม่ จึงแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งประกาศคณะสงฆ์จังหวัด เชียงใหม่ ดังนี้ 1.ขอความอนุเคราะห์ทุกวัดงดจัดกิจกรรมทุกชนิด ที่อาจนำมาซึ่งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโควิด-19


2.ห้ามพระภิกษุ สามเณร เดินทางออกนอกจังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น 3.สำหรับผู้ที่จะเข้ามาบรรพชา อุปสมบท ต้องแนบผลการตรวโรคติดเชื้อไวรัสโคไวรัสโควิด-19 เพื่อประกอบการพิจารณา ของเจ้าอาวาสและพระอุปัชฌาย์ 4. พระภิกษุ สามเณร ที่ออกรับบิณฑบาต ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาตรของโรคติดเชื้อไวรัส เช่น สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างในการเดินรับบิณฑบาต ฯลฯ. 5.ให้สำนักปฏิบัติธรรมทุกแห่ง งดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม และ6.ให้พระสังฆาธิการ สอดส่อง ดูแล กำชับ พระภิกษ สามเณร ภายในวัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโควิด-19 หากวัดมีความจำเป็นต้องจัดพิธีกรรมทางศาสนา เช่น งานศพ ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

รายงานข่าวแจ้งว่า  บรรยากาศที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขณะนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงา เนื่องจากทางนายขจร  ประเสริฐศรี  ผู้ใหญ่บ้านม.9 บ้านดอยสุเทพ ในฐานะคณะกรรมการวัดพระธาตุดอยสุเทพ ได้มีมติร่วมกับคณะกรรมการให้ปิดวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


นายขจร   กล่าวว่า   หลังจากมีคำสั่งมาจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการและท่านเจ้าอาวาสวัดดอยสุเทพ จึงมติร่วมกันปิดวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นการชั่วคราว ไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงมาจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเปิดไว้เพียงแค่บริเวณลานตรงเชิงบันใดนาคขึ้นวันพระธาตุดอยสุเทพ ที่จะมีร้านค้าของชาวบ้านยังคงเปิดขายตามปกติ ในช่วงที่ผ่านมายังคงมีประชาชนจากในเมืองเชียงใหม่และอำเภอใกล้เคียงมาสักการะพระธาตุดอยสุเทพอยู่ตลอด แต่จำนวนไม่มากนัก หลังจากนี้คาดการณ์ว่าหลังจากมีคำสั่งออกมาและมีการปิดวัดพระธาตุดอยสุเทพชั่วคราว น่าจะไม่มีประชาชนเดินทางขึ้นมา


ในส่วนของหมู่บ้านดอยสุเทพ ได้มีการปิดลานจอดรถเป็นการชั่วคราว รวมถึงปิดทางเข้าออกหมู่บ้านทั้งหมด ให้เหลือเพียงทางเข้าออกเดียวเพื่อคัดกรองคนเข้าออกหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือดี ลูกหลานที่ไปทำงานในเมืองก็มีคัดกรองทุกวัน การดูแลหมู่บ้านจะทำให้มีความสอดคล้องตามประกาศต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่