เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระมหาเถรานุเถระ เห็นชอบปรับหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นห้องความดันลบ ขนาด24เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ระดับปานกลาง ขณะที่คณบดี คณะแพทย์ศาตร์ เผยจำนวนผู้ป่วยอาการุนแรงมีเพิ่มขึ้น และรอการรักษา ด้านผอ.รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เผยวันแรกรับ ผู้ป่วยเข้ารักษา 8ราย แยกชั้นระหว่างผู้ป่วยโควิด-พระสงฆ์อาพาธออกจากกัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รพ.มหาราชฯสร้างห้องความดันลบรับผู้ป่วยโควิดระดับปานกลาง


ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระมหาเถรานุเถระ ได้เห็นชอบในการปรับหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้เป็นวอร์ด Cohort Intermediated รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระดับปานกลาง ซึ่งถือเป็นภารกิจครั้งสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยในขณะนี้ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ และมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ มีอาการไข้ , ปอดอักเสบ จำนวนมากและกำลังรอการรักษา

รพ.มหาราชฯสร้างห้องความดันลบรับผู้ป่วยโควิดระดับปานกลาง
ภารกิจครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.ในการปรับเปลี่ยนหอผู้ป่วย ชั้น 3 ของรพ.สงฆ์แห่งรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ให้เป็นห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบ หรือNegative Pressure Room จะทำให้ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ปลอดภัย

รพ.มหาราชฯสร้างห้องความดันลบรับผู้ป่วยโควิดระดับปานกลางรพ.มหาราชฯสร้างห้องความดันลบรับผู้ป่วยโควิดระดับปานกลาง
ด้าน รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนหอผู้ป่วยตึกสงฆ์ ชั้น 3 รพ.สงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้เป็นห้องแยก โรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบ เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศกรรมศาสตร์ มช. และมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศกรรมศาสตร์ มช. และคณะแพทยศาสตร์ มช. ห้องนี้สามารถบำบัดอากาศและฆ่าเชื้อโรค ก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ และแต่ละห้องจะมีความดันเป็นลบ ทำให้อากาศจากภายในห้องไม่ไหลย้อนออกมาสู่ภายนอก เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ เพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย

รพ.มหาราชฯสร้างห้องความดันลบรับผู้ป่วยโควิดระดับปานกลางผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า การเปิดหอผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการระดับปานกลาง ที่มีอาการปอดอักเสบและไม่มีการรักษาที่ซับซ้อน ทั้งในส่วนการปรับระบบอากาศห้องความดันลบ ติดตั้งกล้องวงจรปิด , หาครุภัณฑ์ , เตรียมแนวทางการทำงาน , จัดหาอัตรากำลัง ถือเป็นภารกิจที่ต้องแข่งกับเวลา ในเบื้องต้นมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 เข้ารับการรักษาในวันนี้แล้ว จำนวน 8 ราย และเริ่มที่จะทยอยเข้ารับการรักษาอีก ในส่วนของพระสงฆ์ที่อาพาธที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลในขณะนี้ได้นิมนต์ย้ายไปยังหอผู้ป่วยชั้น 4 ในอาคารเดียวกัน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดแด่พระสงฆ์อาพาธทุกรูป และบุคลากรการแพทย์ ของโรงพยาบาล โดยจัดช่องทางห่างจากหอผู้ป่วยดังกล่าว ทั้งนี้คณะฯมีแนวทางที่ว่า ให้ผู้ป่วยมีสถานที่ที่จะให้การรักษา และบุคลากรของเราต้องปลอดภัย


รพ.มหาราชฯสร้างห้องความดันลบรับผู้ป่วยโควิดระดับปานกลาง