เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งคุมเข้มการระบาดโควิด19 สั่งงดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกชนิด ห้ามรวมกลุ่มกันเกิน 10 คน พร้อมจำกัดคนร่วมงานศพให้ไม่เกิน 50 คน รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ยืนยันการออกคำสั่งเพื่อป้องกันควบคุมโรคเท่านั้น ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องพร้อมจะผ่อนคลายมาตรการต่างๆ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
วันที่ 25 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่รุนแรง และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในหลายคลัสเตอร์ ทำให้ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยอดรวมสะสมอยู่ที่ 3,224 คน หายกลับบ้านได้แล้ว 915 คน 


ล่าสุด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 42/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก 


เชียงใหม่ยกระดับคุมโควิดห้ามจัดงานเลี้ยง


   โดยห้ามจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกรูปแบบ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา ณ ศาสนสถาน ให้ถือปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของผู้ปกครองของแต่ละศาสนา และให้จำกัดเฉพาะผู้มีตำแหน่งทำหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรม ห้ามจัดงานหรือกิจกรรมใดๆ ที่มีคนมารวมตัวกันตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป เว้นแต่เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการ ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด สำหรับงานอวมงคล ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน


นอกจากนี้ในคำสั่งยังระบุให้ผู้จัดกิจกรรม เจ้าของสถานที่ หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแบบที่กำหนด ส่งสาธารณสุขอำเภอพื้นที่ที่จัดกิจกรรม ทันทีที่เสร็จกิจกรรม 


หากมีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564


เชียงใหม่ยกระดับคุมโควิดห้ามจัดงานเลี้ยง


        นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยถึงสถานการณ์การป้องกันและแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ว่า   มาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมโรค ป้องกันการแพร่ระบาด 


ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินเป็นระยะ และพิจารณาการทำงานร่วมกันทุกวัน ซึ่งหากมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มมาตรการ จะได้แจ้งให้ประชาชนทราบ หากสถานการณ์ดีขึ้นอาจจะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลง เพราะเป็นมาตรการควบคุม กำกับ เฉพาะช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น 


โดยขอให้พี่น้องประชาชน มั่นใจว่าจังหวัดเชียงใหม่ออกมาตรการต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันควบคุมโรคเท่านั้น และขอให้ดูแลตัวเอง คนในครอบครัว และคนในชุมชน ให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด


เชียงใหม่ยกระดับคุมโควิดห้ามจัดงานเลี้ยง


เชียงใหม่ยกระดับคุมโควิดห้ามจัดงานเลี้ยง