มทร.อีสาน ประกาศลดค่าเทอม 10% พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม พร้อมเปิดวิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตสกลนครเพื่อรองรับจำนวนปู้ป่วยที่เข้ามารักษาตัวบรรเทาพิษโควิด-19 ระบาด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
25 เมษายน 64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และยังไม่สามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อได้นั้น ส่งผลให้บรรดาผู้ปกครองหลายครอบครัวสูญเสียรายได้ มทร.อีสาน เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่รับทราบถึงผลกระทบดังกล่าวและไม่ต้องการเห็นนักศึกษาบางรายหลุดจากระบบการศึกษา เพราะการศึกษามีความสำคัญอย่างมาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงได้มีมติร่วมกัน ดังนี้ 


1. การลดค่าเทอมให้กับนักศึกษา มทร.อีสาน 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

2. การเตรียมความพร้อมของสถานที่เพื่อเปิดเป็นโรงพยาบาลสนาม ทั้ง มทร.อีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตสกลนครเพื่อรองรับจำนวนที่เข้ามารักษาตัว ด้วยสำนึกว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมต่อสู้กับวิกฤติในครั้งนี้ ให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด

3. ในส่วนนักศึกษา 2 รายที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลเทพรัตน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 


มทร.อีสาน ลดค่าเทอม10% เปิด รพ.สนามสู้โควิด

ขณะนี้รวมจำนวนนักศึกษาผู้ติดเชื้อCOVID-19 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ทั้งสิ้น 2 คน เบื้องต้นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ได้นำสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้นักศึกษาทั้ง 2 คน และมหาวิทยาลัยฯ มีการติดตามช่วยเหลือนักศึกษาผู้ติดเชื้อต่อไป อย่างไรก็ตาม มทร.อีสาน ได้รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ไปยังศูนย์ปฏิบัติการและบริหารการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปก.อว.) เพื่อการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเพื่อให้มั่นใจว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งดูดายในการดูแลนักศึกษาทุกคน

มทร.อีสาน ลดค่าเทอม10% เปิด รพ.สนามสู้โควิด

มทร.อีสาน ลดค่าเทอม10% เปิด รพ.สนามสู้โควิด