รมว.สุชาติ ลงพื้นที่ตรวจเช็คความพร้อมศูนย์คัดกรองโควิด 19 เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกันตน จ.ปทุมธานี ก่อนลุยตรวจผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 24 - 30 เม.ย. นี้ ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการศูนย์คัดกรองโควิด 19 เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกันตน ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน เปิดหน่วยบริการตรวจโควิด-19 เชิงรุกแก่ผู้ประกันตนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 24 - 30 เมษายนนี้ โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวอนัญญา กรีธาพล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ดร.คันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นายแพทย์ ยิ่งเกียรติ ไพศาลวัชพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการุณเวช จังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมให้การต้อนรับ

รมว.สุชาติ ลุยตรวจความพร้อมจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 จ.ปทุมธานี

           นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่มีการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของผู้คนที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก 

รมว.สุชาติ ลุยตรวจความพร้อมจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 จ.ปทุมธานี

กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการดูแลผู้ประกันตนที่มีความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว จึงได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) และ สปสช. และเพิ่มช่องทางเลือกให้กับผู้ประกันตนให้ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ภายใต้โครงการ "แรงงาน...เราสู้ด้วยกัน" เป้าหมายเพื่อดูแลผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 โดยได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เพื่อบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

รมว.สุชาติ ลุยตรวจความพร้อมจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 จ.ปทุมธานี


ทั้งนี้ ตนมีนโยบายขยายจุดตรวจ ไปยังจังหวัดในพื้นที่สีแดง ซึ่งจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีสถานประกอบการและผู้ประกันตนจำนวนมาก และอยู่ในพื้นที่สีแดงที่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยข้อมูล ณ 22 เม.ย.64 มียอดสะสม 1,066 ราย และยังมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จัดตั้งศูนย์คัดกรองไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อผู้ประกันตน โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลการุณเวชปทุมธานี เพื่อให้การตรวจคัดกรองแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 เม.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. 
ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ต้องการเข้ารับการตรวจคัดกรอง สามารถลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ https://www.google.com แล้วพิมพ์คำว่า "แรงงานเราสู้ด้วยกัน" แล้วคลิกที่เว็บไซต์ https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php จากนั้นผู้ประกันตนกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขพาสปอร์ต กรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งเป็นบุคคลที่มีกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการป่วย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยศูนย์คัดกรองฯ สามารถรองรับ การตรวจได้วันละ 1,000 คน แยกเป็นรอบเช้า 500 คน และรอบบ่าย 500 คน"ในวันนี้ ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมของสถานที่ที่จะเปิดใช้เป็นช่องทางหน่วยบริการตรวจโควิด-19 เพื่อให้บริการ แก่ผู้ประกันตน และตรวจความพร้อม ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ที่จะใช้เป็นสถานที่ที่จะเปิดใช้เป็นช่องทางหน่วยบริการตรวจโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ 24 - 30 เม.ย.64 พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนที่มารับบริการเต็มกำลังความสามารถ อีกทั้ง ให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงการคัดกรองโรคและรักษาได้อย่างทันท่วงที เพื่อช่วยแก้ปัญหาควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ให้ขยายออกไปสู่วงกว้างให้ได้"