คลัสเตอร์งานศพอมก๋อย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มรวมเป็น 13 ราย สาธารณสุขอำเภออมก๋อย เร่งคัดกรองผู้สัมผัสในหมู่บ้านสบลานต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 อีก 200-300 คน เผยผู้ติดเชื้อโควิด จะนำมาพักแยกตัวจากครอบครัว ก่อนส่งโรงพยาบาลสนามในจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ชาวบ้านตำบลสบโขงทำทำพิธี"เกราะหยี่"ไล่โควิด เริ่มมีหลายหมู่บ้านของชาวปกาเกอะญอทยอยล็อคดาวน์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ชาวอมก๋อยทำพิธี"เกราะหยี่"ไล่โควิด

เมื่อเวลา09.00น. วันที่ 25 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ประชาสัมพันธ์พื้นที่ระบาดอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด ณ วันที่ 24 เมษายน 2564 มียอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่ รวม 13 ราย และมีการคัดกรองผู้ สัม ผัสทั้งหมด 260 ราย โดยการติดเชื้อเกิดจากมีคนนอกพื้นที่ติดเชื้อมาร่วมพิธีศพในบ้านสบลาน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ชาวอมก๋อยทำพิธี"เกราะหยี่"ไล่โควิดพร้อมกันนี้ ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมอำเภออมก๋อยได้ออกคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่งดกิจกรรมการรวมตัวคนหมู่มาก, งดเดินทางออกนอกพื้นที่ยกเว้นมีกรณีจำเป็น และให้ผู้นำชุมชนเข้มงวดให้ประชาชนปฎิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ชาวอมก๋อยทำพิธี"เกราะหยี่"ไล่โควิดด้านนายเฉลิม ใบงิ้ว สาธารณสุขอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในวันนี้ยังคงทำการคัดกรองผู้สัมผัสในกลุ่มคลัสเตอร์งานศพในพื้นที่ตำบลสบลาน อีกประมาณ 200-300คน และได้ใช้ทีมเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนในพื้นที่ สามารถทำการสื่อสารภาษาของชาวปกาเกอะญอ เพื่อที่จะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพื้นที่ที่พบการติดเชื้อนั้น แม้ว่าจะอยู่ห่างจากตัวอำเภออมก๋อย เพียง 30 กิโลเมตร แต่สภาพเส้นทางต้องใช้รถโฟร์วีล และการเดินทางต้องใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง ทำให้เจ้าหน้าทีี่ต้องเร่งปฎิบัติงาน เพราะทุกชั่วโมงมีความสำคัญต่อการระบาดของโรค

ชาวอมก๋อยทำพิธี"เกราะหยี่"ไล่โควิด


นอกจากนี้ ในการเดินทางเพื่อนำผู้ป่วยที่พบว่าติดเชื้อโควิด-19 เข้าไปโรงพยาบาลสนามในจังหวัดเชียงใหม่นั้น ต้องใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง จึงต้อง มีการบริหารจัดการในการนำผู้ป่วยมาพักแยกตัวออกจากครอบครัวไว้ก่อน ในพื้นที่ที่ได้จัดเตรียมไว้นอกหมู่บ้าน ซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลสนามแต่อย่างใด แต่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้เข้าสู่ชุมชน จากนั้นจะมีรถพยาบาลมารับตัว เพื่อนำส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป


ชาวอมก๋อยทำพิธี"เกราะหยี่"ไล่โควิด


ชาวอมก๋อยทำพิธี"เกราะหยี่"ไล่โควิดขณะที่หมู่บ้านส่วนใหญ่ของอำเภออมก๋อยจะเป็นชาวปกาเกอะญอ ล่าสุด ได้มีการประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อหมู่บ้าน ปิดการเข้าออกหมู่บ้านชั่วคราวหมู่ที่ 12 บ้านห้วยน้ำผึ้ง และหย่อมบ้านผาแดง ตำบลสบโขง เป็นเวลา 14 วัน จนถึงวันที่7 พฤษภาคม 2564 และยังได้ทำพิธี "เกราะหยี่" ตามความเชื่อของชาวปกาเกอะญอ เป็นการป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาในหมู่บ้าน ซึ่งหมายถึง โรคโควิด-19ด้วย

ชาวอมก๋อยทำพิธี"เกราะหยี่"ไล่โควิด