ชาว จ.นครราชสีมาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเดินทางต่อคิวตรวจโควิดฟรี!แน่นหน้าศาลากลางจังหวัดขณะที่ผลตรวจเชิงรุกด้วยรถชีวนิรภัยพระราชทาน วันแรกพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 4 ราย ขณะที่การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ในวันแรกคือ23 เมษายนสามารถตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงได้จำนวน 800 คน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19จากการตรวจจากรถชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 4 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
24 เมษายน 2564  ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาเดินทางมาต่อคิวรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยให้จังหวัดนครราชสีมา นำมาให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง จำนวน3คันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุกได้วันละ1,500คนตั้งแต่เวลา09.00น ในวันที่23-25 เมษายน 2564ซึ่งชาวโคราชกลุ่มเสี่ยงได้ทยอยตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 2 อย่างต่อเนื่อง

แห่ตรวจโควิด-19 ฟรีแน่นหน้าศาลากลางนครราชสีมา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า รถชีวนิรภัยพระราชทานตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ จะมาให้บริการกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 23-25 เมษายน 2564 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฯ จากนั้น ในวันที่ 26 เมษายน 2564 จะไปให้บริการที่หน้าว่าอำเภอประทาย , วันที่ 27 เมษายน 2564 ที่หน้าที่ว่าการอำเภอสูงเนิน , วันที่ 28-29 เมษายน 2564 ที่หน้าที่ว่าการอำเภอด่านขุดทด , วันที่ 30 เมษายน 2564 ที่หน้าที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว และวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564 ให้บริการที่หน้าที่ว่าการอำเภอปากช่อง เพื่อค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยและมีการระบาดของโรค ทั้งนี้ จากการให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ในวันแรก (23เมษายน 2564) สามารถตรวจหาเชื้อประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้จำนวน 800 คน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19จากการตรวจจากรถชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 4 ราย นายวิเชียร กล่าว

แห่ตรวจโควิด-19 ฟรีแน่นหน้าศาลากลางนครราชสีมา

แห่ตรวจโควิด-19 ฟรีแน่นหน้าศาลากลางนครราชสีมา

แห่ตรวจโควิด-19 ฟรีแน่นหน้าศาลากลางนครราชสีมา