ถึงแล้ววันนี้ วัคซีน"ซิโนแวค" จากประเทศจีน อีก 5 แสนโดส หลังจากก่อนหน้านี้นำเข้ามาแล้ว 2 ล้านโดส โดยวัคซีนทั้งหมดจะนำไปจัดเก็บยังคลังสำรองวัคซีน ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศา เพื่อรอการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และรับรองต่อไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้(24เม.ย.) เวลา 05.35 น. ที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม รับมอบวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค จำนวน 5 แสนโดส จากประเทศจีน ที่ขนส่งโดยสายการบิน Air China Airline เที่ยวบินที่ CA603 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพมหานคร

สำหรับการรับมอบวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค จากประเทศจีนในครั้งนี้เพิ่มอีกจำนวน 5 แสนโดส หลังจากที่ก่อนหน้านี้นำเข้ามาแล้ว 2 ล้านโดส รวมยอดนำเข้าวัคซีนซิโนแวคจากประเทศจีน จำนวนทั้งสิ้น 2.5 ล้านโดส โดยวัคซีนทั้งหมดนี้จะขนส่งไปจัดเก็บยังคลังสำรองวัคซีนโควิด-19 ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศา ที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดจากนั้นองค์การฯ จะดำเนินการตรวจรับวัคซีนและส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และเอกสารต่างๆ เมื่อผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้ว จะส่งให้กรมควบคุมโรคตรวจรับวัคซีนและกระจายไปยังหน่วยบริการ และสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่ทางกรมควบคุมโรคกำหนด

ถึงแล้ว! วันนี้ วัคซีน"ซิโนแวค"เพิ่มอีก 5 แสนโดส จากจีน

ถึงแล้ว! วันนี้ วัคซีน"ซิโนแวค"เพิ่มอีก 5 แสนโดส จากจีน