ดีแทคเพิ่มมาตรการดูแลด้านสุขภาพสำหรับพนักงานในวิกฤตโควิด-19 มอบแผนประกันสุขภาพครอบคลุมค่าวัคซีนป้องกันโควิด .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ดีแทคเพิ่มมาตรการดูแลด้านสุขภาพสำหรับพนักงานในวิกฤตโควิด-19


บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ประกาศข่าวแก่พนักงานดีแทคทุกคนว่า แผนประกันด้านสุขภาพที่บริษัทมอบให้พนักงานจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานทุกคนที่ดีแทค เรามอบแผนประกันด้านสุขภาพหลายแบบยืดหยุ่นตามความต้องการของพนักงาน ซึ่งแต่ละแผน จะมีผลครอบคลุมค่าใช้จ่ายของวัคซีนแตกต่างกันไป พนักงานสามารถติดต่อเข้าชื่อรอรับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลตามรายนามที่บริษัทประกันประสานไว้ตามแต่ความสมัครใจของพนักงานดีแทค โดยดีแทคจะไม่แทรกแซงหรือลัดคิวกระบวนการการรับวัคซีนในระบบปกติแต่อย่างใด
หากเมื่อรัฐบาลอนุญาตให้มีการนำเข้าวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่และเพียงพอกับความจำเป็นสำหรับประชาชน ดีแทคได้มีคำสั่งซื้อวัคซีนจำนวนมาก ซึ่งพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงวัคซีนจำนวนนี้อย่างเท่าเทียมกัน
นอกจากนี้ ดีแทคยังคงให้การสนับสนุนอุปกรณ์ตามมาตรฐานการรักษาสุขอนามัยสากลให้แก่พนักงานอย่างเต็มที่ อาทิ หน้ากาก เฟซชิลด์ และเจลแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่หน้าศูนย์บริการต่างๆทั่วประเทศ ดีแทคกำหนดตารางการฆ่าเชื้อตามพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยทุกๆ หนึ่งชั่วโมง และยังขอความร่วมมือให้พนักงานคอลเซ็นเตอร์และ back office ปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้เมื่อทำงานจากที่บ้าน ทั้งนี้ ดีแทคยังมอบแผนประกันโควิด-19 คุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ให้พนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวทุกคน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน
นางสาวนาฏฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า "เป้าหมายสำคัญที่สุดในการบริหารจัดการธุรกิจของดีแทคช่วงวิกฤตคือ การรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก แต่จะทำเช่นนั้นได้ ก็ต่อเมื่อพนักงานดีแทคทุกคนปลอดภัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสุขภาพใจที่เป็นสุข พร้อมทำหน้าที่ในแต่ละส่วนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกๆ วัน เราภูมิใจที่จะบอกว่า พนักงานดีแทคทุกคนคือคนสำคัญของดีแทคค่ะ

ดีแทคเพิ่มมาตรการดูแลด้านสุขภาพสำหรับพนักงานในวิกฤตโควิด-19


ดีแทคเพิ่มมาตรการดูแลด้านสุขภาพสำหรับพนักงานในวิกฤตโควิด-19


ดีแทคเพิ่มมาตรการดูแลด้านสุขภาพสำหรับพนักงานในวิกฤตโควิด-19


ดีแทคเพิ่มมาตรการดูแลด้านสุขภาพสำหรับพนักงานในวิกฤตโควิด-19