คัดกรองนักเรียนนายสิบตำรวจจอหอ หลังเชื่อมโยงนักเรียนนายสิบ ผู้ป่วยรายที่ 175 ของจังหวัด หวั่นแพร่เชื่อกระจายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ ในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งเกือบ 200 รายแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 เมษายน ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมครั้งที่ 50/2564 ในระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติหวั่นคลัสเตอร์ใหม่นักเรียนนายสิบหลังป่วยราย 175หวั่นคลัสเตอร์ใหม่นักเรียนนายสิบหลังป่วยราย 175


น.พ นรินทร์รัชต์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ ว่า พบผู้ป่วยระลอกใหม่ 23 ราย สอบสวนโรคสัมผัสกับผู้ป่วย 22 ราย และเกี่ยวข้องสถานบันเทิงในกรุงเทพ 1 ราย แยกเป็น อ.เมือง 8 ราย อ.ปากช่อง 9 ราย อ.เสิงสาง 5 ราย และ อ.หนองบุญมาก 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 195 ราย กระจายอยู่ในพื้นที่ 16 อำเภอ รักษาที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 75 ราย รพ.ปากช่องนานา 52 ราย รพ.เทพรัตน์ 13 ราย รพ.พิมาย 3 ราย รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 17 ราย รพ.สูงเนิน 6 ราย รพ.โนนไทย 2 ราย รพ.ด่านขุนทด 2 ราย รพ.ครบุรี 2 ราย รพ.ป.แพทย์ 8 ราย รพ.โชคชัย 1 ราย รพ.โนนสูง 1 ราย รพ.ห้วยแถลง 1 ราย และ รพ.เทพารักษ์ 1 ราย


หวั่นคลัสเตอร์ใหม่นักเรียนนายสิบหลังป่วยราย 175
หวั่นคลัสเตอร์ใหม่นักเรียนนายสิบหลังป่วยราย 175
หวั่นคลัสเตอร์ใหม่นักเรียนนายสิบหลังป่วยราย 175


ทั้งนี้เจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยาได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคผู้ป่วยรายที่ 175 ชาย อายุ 27 ปี นักเรียนนายสิบตำรวจสังกัดค่ายสุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อนำกลุ่มนักเรียนนายสิบที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมาคัดกรองและนำเข้าตรวจตามกระบวนการทางการแพทย์ต่อไปหวั่นคลัสเตอร์ใหม่นักเรียนนายสิบหลังป่วยราย 175

หวั่นคลัสเตอร์ใหม่นักเรียนนายสิบหลังป่วยราย 175