อำเภอห้วยแถลงจัดงานของดี เดิน กิน ชิม เที่ยว โชว์ย่างไก่ แข่งขันตำส้มตำรสเด็ด เปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าได้มีที่ขายของในช่วงการระบาดโควิด และเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่โรคระบาด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

11 เมษายน 2564 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานเปิดงานของดี อ.ห้วยแถลง และตลาดถนน เดิน กิน ชิม เที่ยว ประจำปี2564

ห้วยแถลงจัดถนนเดินกินชิมเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโควิด

ห้วยแถลงจัดถนนเดินกินชิมเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโควิด

โดยนายศิวะเสก สินโทรัมย์ ปลัดอาวุโสอำเภอห้วยแถลง ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังกล่าวทั้งนี้ ในการจัดงานของดี อ.ห้วยแถลง ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อน ตกงาน ไม่มีงานทำ โดยเฉพาะ พ่อค้า แม่ค้า ไม่มีที่จำหน่ายสินค้า ทาง อ.ห้วยแถลง จึงได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดงานของดี อ.ห้วยแถลง และตลาดถนน เดิน กิน ชิม เที่ยว ขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ เปิดโอกาสให้พ่อค้า แม่ค้า มีที่จำหน่ายสินค้า ราคาต่ำกว่าท้องตลาด อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.ห้วยแถลง มีที่จำหน่ายสินค้า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนห้วยแถลงจัดถนนเดินกินชิมเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโควิดห้วยแถลงจัดถนนเดินกินชิมเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโควิด

ทั้งนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการประกวด การแข่งขันผัดหมี่ ส้มตำ ไก่ย่าง ที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของ อ.ห้วยแถลง อีกด้วย โดยให้แต่ละตำบล จัดส่งทีมลงแข่งขัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีกลุ่มแม่บ้าน ได้โชว์ฝีมือการตำส้มตำ งัดเอาลีลาเด็ดในการเต้น เพื่อชิงชัย แบบสุดเหวี่ยง สร้างความสนุกสนาน และสร้างสีสันช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม การจัดงานดังกล่าว ได้อยู่ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการวัดอุณหภูมิ คัดกรองผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19.

ห้วยแถลงจัดถนนเดินกินชิมเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโควิด