"เพื่อไทย" จี้ "นายกฯ" นโยบายที่รัฐบาลเคยใช้หาเสียงกับประชาชนผ่านมากว่า 2 ปี เงียบกริบ ทั้งประกันราคาสินค้าเกษตร เพิ่มค่าแรง ฯลฯ ชี้ ถ้าไม่ทำตามสัญญาอาจผิดรัฐธรรมนูญ มาตรา 258

วันนี้(2 เม.ย.) ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช ประธานคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ฐานะโฆษกศูนย์นโยบาย พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เคยหาเสียงมาเป็นระยะเวลานานกว่า 2 ปีแล้ว แต่ในส่วนของนโยบายรัฐบาลกลับเงียบกริบ จนมีนักวิชาการและหลากหลายเครือข่ายเริ่มทวงถามว่า เมื่อไรรัฐบาลจะทำตามที่เคยสัญญาไว้ เพราะหากไม่ทำตามนโยบายที่ประกาศ ก็อาจเข้าข่ายผิดตามกฎหมายมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญ ที่ตนได้เป็นผู้เขียน เอาไว้ดังต่อไปนี้

1. นโยบายประกันราคาสินค้าเกษตร โดยระบุราคา ดังนี้ ข้าวหอมมะลิ 18,000 บาท/ตัน ข้าวเจ้า 12,000 บาท/ตัน ปาล์ม 5 บาท/กก. มันสำปะหลัง 3 บาท/กก.
2. นโยบายมารดาประชารัฐถ้วนหน้า ซึ่งจะจ่ายเงินให้ขณะตั้งครรภ์เดือนละ 3,000 บาท ค่าคลอด 10,000 บาท และค่าดูแลเดือนละ 2,000 บาท จนถึง 6 ขวบ
3. นโยบายนักศึกษาจบใหม่ยกเว้นภาษี 5 ปี ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 10
4. นโยบายเพิ่มค่าแรงโดยกำหนด เงินเดือนของอาชีวะเริ่มต้นที่ 18,000 บาท/เดือน และเงินเดือนป. ตรี 20,000 บาท/เดือน และกำหนดค่าแรงขั้นต่ำไว้ที่ 400- 425 บาท/วัน
5. นโยบายกองทุนประชารัฐ หมู่บ้านละ 2 ล้านบาท
6. การที่รัฐบาลไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ก็ไม่เป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นเรื่องที่รัฐบาลเคยสัญญากับประชาชนไว้
ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ กล่าวอีกว่า ศูนย์นโยบาย พรรคเพื่อไทย อยากเห็นรัฐบาลทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชน เพราะวิกฤตเศรษฐกิจทุกวันนี้ กลับยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน ซึ่งตามหลักสิทธิที่มนุษย์ทุกคนจะต้องมีก็คือความเท่าเทียมกัน โดยในปัจจุบันเป็นยุคของสื่อสังคมโซเชียลมีเดีย ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของคนรุ่นใหม่ในสังคมไทย ดังนั้นหากรัฐบาลไม่ทำตามสัญญาก็คงจะเป็นยากที่จะชนะการเลือกตั้งในครั้งต่อไป