"ดร.สาธิต ปิตุเตชะ" เปิดโครงการถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่พระสงฆ์ เริ่มในพื้นที่เสี่ยง 13 จังหวัด เนื่องจากพระสงฆ์เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่ม เพราะมีความใกล้ชิดประชาชน

31 มีนาคม 2564 ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช)เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เปิดโครงการถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่พระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานคร
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่การระบาดและพื้นที่เสี่ยง 13 จังหวัด ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2564 รวม 180,477 โดส โดยเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 151,413 โดส และเข็มที่ 2 จำนวน 29,064 โดส สำหรับพระสงฆ์ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่ม เนื่องจากมีความใกล้ชิดประชาชน จำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดความรุนแรง ลดการป่วยและการเสียชีวิตจากโควิด-19 
กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นศูนย์กลางวัดในเขตสัมพันธวงศ์มีทั้งหมด9 วัด นอกจากนี้ได้ให้กรมการแพทย์จัดทำแนวทางการให้บริการวัคซีนนอกสถานที่ เพื่อให้การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ลดความแออัดการรับบริการในโรงพยาบาล

"แม้ว่าพระสงฆ์จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ในการจัดพิธีทางศาสนา ยังคงต้องปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข แบบนิวนอร์มัล มีการคัดกรองวัดไข้ จัดจุดล้างมือ เว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนคน หรือจัดเหลื่อมเวลา เพื่อลดความแออัด รวมทั้งยังคงป้องกันตัวเอง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคมและหมั่นล้างมือ" ดร.สาธิตกล่าว
ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในวันนี้ มีพระสงฆ์เข้ารับบริการการฉีดวัคซีนโควิด 19 รวม 151 รูป ในจำนวนนี้ มีอายุ 18- 59 ปี 10 เดือน จำนวน 124 รูป และอายุมากกว่า 59 ปี 10 เดือน จำนวน 27 รูป โดยจัด 8 ขั้นตอนตามมาตรฐาน ตั้งแต่การคัดกรอง ซักประวัติ ไปจนถึงการสังเกตอาการ 30 นาทีหลังฉีด มีทีมแพทย์ดูแลใกล้ชิด พร้อมรถพยาบาลส่งต่อ และจะฉีดให้พระสงฆ์ในกทม. และจังหวัดอื่นต่อไป ทั้งนี้ จากสถิติข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติล่าสุด (ข้อมูล 30 มีนาคม 2564) มีพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 14,479 รูป และมีวัดทั้งหมด 457 วัด