"อิทธิพล" หวั่น เทศกาลสาดสีเชียงใหม่ เกรงเกิดคลัสเตอร์ใหม่ เนื่องจากไม่มีมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุข ทั้งไม่สวมหน้ากาก ไม่เว้นระยะห่าง ย้ำ สงกรานต์ จะมี คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเข้าไปตรวจสอบดูแลทุกกิจกรรมอย่างเคร่งครัด

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงกรณีเทศกาลสาดสีที่จังหวัดเชียงใหม่โดยไม่มีการเว้นระยะห่าง ว่า เทศกาลที่เปลี่ยนจากฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูร้อน ซึ่งทั่วโลกจะมีการจัดตามความเชื่อ ว่าจะเป็นการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเรื่องสุขภาพ ซึ่งก่อนหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ก็มีการขออนุญาตจัดงานในหลายจังหวัด

ทั้งนี้มีความกังวลใจเพราะภาพที่เผยแพร่ออกมานั้น ทุกคนไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยและไม่ได้เว้นระยะห่าง ทางศบค.เองได้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นกรณีตัวอย่าง แต่การจัดงานดังกล่าวที่ผ่านมาทางจังหวัด ได้ไปสอบถามเจ้าภาพจัดงานและภาคเอกชนแล้ว คงต้องติดตามว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มหรือคลัสเตอร์ใหม่หรือไม่

อย่างไรก็ตามขอฝากไปทุกๆชุมชนที่จะมีการจัดกิจกรรมในช่วงสงกรานต์ขอให้เน้นการป้องกันมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และฝากไปถึงทุกจังหวัดที่มีการจัดกิจกรรม จะมีคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเข้าไปตรวจสอบดูแลด้วย