นครราชสีมา - กกต.โคราช แจง คาดมีร้องตรึม ผลเลือกตั้ง ทน.โนโหวตกว่า 5,200 ใบ เด็กสุวัจน์ยกทีมเข้าวิน เด็ก พท.ผงาดยึด ทต.เขตชานเมือง ล็อคถล่มอดีตนายก ทต.สูงเนิน ร่วม 24 ปี พ่าย

29 มีนาคม 2564 รายงานผลรวมคะแนนเลือกตั้งเทศบาลจำนวน 90 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีเทศบาล 15 แห่ง มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีคนเดียวแต่ผลรวมคะแนนเลือกตั้งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  และต้องมากกว่าคะแนนของบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน สนามเลือกตั้งเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 96,583 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 51,869 คน คิดเป็นร้อยละ 53.70 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,216 ใบ ร้อยละ 10.05 และบัตรเสีย 1,752 ร้อยละ 3.38 ผลปรากฏนายประเสริฐ  บุญชัยสุข อดีต รมว.อุตสาหกรรม ศิษย์กุฏินายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) ได้เป็นว่าที่นายกเทศมนตรีนคร 23,550 คะแนน 

กกต.โคราช คาดมีร้องตรึม ผลเลือกตั้งทน.โนโหวตกว่า 5,200 ใบนายฉัตร  สุภัทรวณิชย์ กลุ่มก้าวหน้าเทศบาล 10,367 คะแนน และนายจักริน  เชิดฉาย อดีตประธาน กปปส.นครราชสีมา 7,260 คะแนน เทศบาลเมือง (ทม.) เมืองปัก อ.ปักธงชัย นายมงคล  ศรีณรงค์ อดีตนายก ฯ 4,624 คะแนน ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ นางสุเนตร  ศิลปะชัยเดช กลับมาทวงเก้าอี้นายก ฯ ได้เป็นผลสำเร็จ 4,245 คะแนน ทม.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว นายปรีชา  จันทรรวงทอง อดีตนายก ฯ พี่ชายนายประเสริฐ  จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) และ ทม.ปากช่อง อ.ปากช่อง นายคมฤกษ์  ลิ้มปัญญาเลิศ อดีตนายก ฯ ซึ่ง ทม.ทั้ง 2 แห่ง ไม่มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีคู่แข่งและทั้ง 2 คน มีผลคะแนนรวมเกินเกณฑ์ที่กำหนด

กกต.โคราช คาดมีร้องตรึม ผลเลือกตั้งทน.โนโหวตกว่า 5,200 ใบ

 

ส่วนเทศบาลในเขต อ.เมือง นครราชสีมา ทต.หัวทะเล นายเอกภพ  โตมรศักดิ์ อดีตนายก ฯ น้องชายนายวัชรพล  โตมรศักดิ์ ส.ส เขต 2 จ.นครราชสีมา ชพน. ทต.ปรุใหญ่ นางฉมามาศ  หรือครูต้อม  อินทรักษา ภริยา ร.ต.อ สุปะชัย  อินทรักษา ผู้ประสานงาน พท. เขต อ.เมือง ทต.โพธิ์กลาง นายกิติพงศ์  พงศ์สุรเวท อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา ลูกน้องคนสนิทนายประเสริฐ  จันทรรวงทอง เลขา พท. ทต.โคกสูง นายแหลมทอง  วัฒนา อดีตนายก ฯ ทต.หนองไข่น้ำ นายกิตติพัทธ์  แหวนโคกสูง ทต.ไชยมงคล นายสมโภชน์  นามประสิทธิ์ อดีตนายก ฯ ทต.บ้านโพธิ์ นายชัยศิริ  ศิริรุ่งสกุลวงศ์ อดีตนายก ฯ ทต.โคกกรวด นายทองแม้น  จรโคกกรวด ทต. พุดซา นายสุชาติ  รอดหมื่นไวย ทต.ตลาด นายธูป  รอดจอหอ ทต.บ้านใหม่ นางมะลิวัลย์  หรือหมออ้วน  บางนิ่มน้อย ทต.เมืองใหม่โคกกรวด นางสาวรุ่งเรือง  กาญจนวัฒนา อดีตนายก ฯ ทต.หนองไผ่ล้อม นางศุภาณัน หรืออุ๊  คงเกษมภิบาล ทต.จอหอ นายเสรี  ไชยกิตติ อดีตนายก ฯ ทต.สุรนารี นายบรรจบ  ม่วงแม้น พลิกล็อคชนะนายศรัทธา หรือเอ๊กซ์  รัตนปริยานุช ลูกชายของนายสมยศ  รัตนปริยานุช อดีตนายก ฯ หลายสมัย ส่วน ทต.สูงเนิน อ.สูงเนิน นายณัฐกาล  สุวรรณ ชนะนายนคร  กิติพูลธนากร อดีตนายก ฯ มาตั้งยกฐานะจากสุขาภิบาลมาเป็น ทต.สูงเนิน เป็นเวลาร่วม 24 ปี

กกต.โคราช คาดมีร้องตรึม ผลเลือกตั้งทน.โนโหวตกว่า 5,200 ใบ


 
ด้าน พ.ต.ท.ระพีพงษ์  จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.สนง.กกต.จ.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า ภาพรวมการเลือกตั้งเทศบาลจนถึงการนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คงมีเรื่องร้องรอไต่สวนตามกระบวนการ 13 เรื่อง ส่วนข้อร้องเรียนการแจกเงินซื้อเสียงยังไม่มีผู้ร้องส่วนใหญ่แจ้งแบะแสและโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลกรณีเตรียมพยาน หลักฐานมาประกอบสำนวนข้อกล่าวคาดน่าจะมีจำนวนมากพอสมควร อย่างไรก็ตามยังมีเวลาที่สามารถมาร้องเรียนได้แต่ต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ