สงขลา - นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งแต่เปิดหีบเวลา 08.00 น. คาดการณ์คนใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ต่างจากการเลือกตั้งอบจ.ที่ผ่านมา

28 มีนาคม 2564 ที่ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อเวลา 08.00 น. นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดสงขลา เดินทางไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งที่อาคารเอนกประสงค์ ในเขตเลือกตั้งที่ 2   หน่วยเลือกตั้งที่ 10 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  โดยอยู่ในทะเบียนบ้านลำดับที่ 130  ซึ่งก่อนเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทางรมช.มท.ได้ผ่านจุดตรวจคัดกรอง ตามมาตราการในการป้องกันโควิด -19

มท.2 ประเมินคนตื่นตัวเลือกตั้งใกล้เคียง อบจ.

มท.2 ประเมินคนตื่นตัวเลือกตั้งใกล้เคียง อบจ.

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า จากการออกไปใช้สิทธิ์มาบรรยากาศการเลือกตั้งเห็นพี่น้องประชาชนตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง ทั้งผู้บริหารท้องถิ่นทั้งนายกเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล บรรยากาศที่พบคือพี่น้องประชาชนตื่นตัวกันมาก พอเปิดคูหาในเวลา 08.00 น. ก็เริ่มมีประชาชนเข้าแถวยาว ซึ่งถือว่าพี่น้องประชาชนตื่นตัว

มท.2 ประเมินคนตื่นตัวเลือกตั้งใกล้เคียง อบจ.

มท.2 ประเมินคนตื่นตัวเลือกตั้งใกล้เคียง อบจ.

"ผมคิดว่าการใช้สิทธิ์ในครั้งนี้น่าจะใกล้เคียงกับการออกไปเลือกตั้งอบจ. เมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทำหน้าที่ในการเลือกผู้บริหารท้องถิ่น เข้ามาทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชน ในเขตปกครองท้องถิ่นของท่าน ตอนนี้การเลือกตั้งเริ่มแล้วอยากเชิญชวนทุกท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลได้ร่วมกันออกไปใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกผู้บริหารท้องถิ่นในวันนี้" นายนิพนธ์ กล่าว

มท.2 ประเมินคนตื่นตัวเลือกตั้งใกล้เคียง อบจ.