สถานการณ์โควิด19 ยังไม่คลี่คลาย โดยเฉพาะที่จ.สมุทรสาคร สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดส่งนักรบชุดขาว อาสาสมัครทางการแพทย์ 8 คน มุ่งหน้าสู่สมุทรสาคร ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมโรคโควิด 19

26 มีนาคม 2564 ที่หน้าโรงพยาบาลหนองคาย ได้มีการจัดกิจกรรมส่งทีมนักรบชุดขาวสู้ภัยโควิด 19 ทีม MERT จากหนองคาย สู่สมุทรสาคร โดยนายแพทย์ชัชวาล ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุข จ.หนองคาย ได้มอบเข็มกลัดหลวงพ่อพระใส แก่ทีมเจ้าหน้าที่ 8 คน พร้อมทั้งมีการผูกข้อมือ คล้องพวงมาลัย และมอบดอกกุหลาบเป็นกำลังใจ ก่อนที่ทีมเจ้าหน้าที่จะขึ้นรถตู้เดินทางออกจากจังหวัดหนองคายมุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19

ส่งนักรบชุดขาว เสริมทัพแทพย์โควิดสมุทรสาคร

               
นพ.วิเชียร รุ่งธิติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 มีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นและผู้ป่วยที่รักษาพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ จ.สมุทรสาคร ขณะนี้ได้ตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด 19 เป็นการเฉพาะซึ่งลำพังบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในพื้นที่อาจไม่พอเพียง จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญที่แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนและร่วมแก้ไขสถานการณ์โรคโควิด 19 ทางสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย และโรงพยาบาลหนองคาย 

จึงได้จัดทีมอาสาสมัครทางการแพทย์ (MERT) เพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน โดยได้คัดเลือกทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ที่สมัครใจมีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ จำนวน 8 คน เดินทางไปเป็นทีมเสริมกำลังสนับสนุน สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ทีมที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยทั้งหมดจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 28 มี.ค.-12 เม.ย.64 และหลังจากปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน จะถูกกักตัว 14 วันในพื้นที่พิเศษ และตรวจหาเชื้อโควิด 19 จนมั่นใจว่าร่างกายปลอดเชื้อ สมบูรณ์ แข็งแรง จึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ

ส่งนักรบชุดขาว เสริมทัพแทพย์โควิดสมุทรสาคร

ส่งนักรบชุดขาว เสริมทัพแทพย์โควิดสมุทรสาคร

ส่งนักรบชุดขาว เสริมทัพแทพย์โควิดสมุทรสาคร