อดีตวิศวกรไฟฟ้าเจอพิษโควิด ผันตัวเองเป็นเกษตรกร ปลูกผักสลัดขาย รายได้งาม เปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของตนเอง จำนวน 7 ไร่ ปลูกผักปลอดสารพิษ สร้างรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท พร้อมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว - ศูนย์เรียนรู้ฯ ให้ผู้ที่สนใจและหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงาน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

25 มีนาคม 2564 ที่สวนการ์โน่  ต.โขนงพระใต้  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  นายกิตติศักดิ์ พูนประสิทธิ์  อายุ 54  ปี หรือ "พี่น้อย"  ชาวบ้านโขนงพระใต้  ต.โขนงพระใต้ อ.ปากช่อง อดีตวิศวกรโรงงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ  เปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของตนเอง จำนวน 7 ไร่ ปลูกผักปลอดสารพิษ สร้างรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท  พร้อมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว  - ศูนย์เรียนรู้ฯ ให้ผู้ที่สนใจและหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงาน พร้อมให้คำแนะนำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ และเกษตรพอเพียง 

อดีตวิศวกรไฟฟ้าเจอพิษโควิด ปลูกผักสลัดขาย รายได้งาม


นายกิตติศักดิ์ พูนประสิทธิ์  เกษตรกร  เปิดเผยว่า   เดิมทีตนเองและครอบครัว ทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่ง ใน กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งวิศวกร  ได้รับเงินเดือน ๆ ละ 30,000-35,000 บาท แต่ด้วยการทำงานที่หนัก ประกอบกับอายุที่มากขึ้น และพอมีเงินเก็บอยู่บ้าง  จึงคิดที่จะกลับมาทำการเกษตรที่บ้านเกิดในพื้นที่ อ.ปากช่อง  ซึ่งก่อนตัดสินใจลาออกจากที่ทำงาน เพื่อย้ายครอบครัวมาทำการเกษตรอย่างจริงจัง บนเนื้อที่ 7 ไร่ เริ่มแรกยังไม่ได้มีความรู้ด้านการเกษตรมากนัก  จึงปลูกผักบุ้งส่งขายตลาด  ช่วงแรกไปได้ดี แต่เริ่มมีเกษตรกรหันมาปลูกมากขึ้น ทำให้รายได้เริ่มลดลง ประกอบกับกระแสผักปลอดสารพิษเริ่มมีความนิยมมากขึ้น  จึงได้ศึกษาเรียนรู้การปลูกผักสลัดปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ โดยเลือกปลูกผักสลัด เพราะมองว่า เป็นอาหารสุขภาพ และในพื้นที่ อ.ปากช่อง มีร้านอาหารมากมายที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงตัดสินใจเริ่มปลูกผักสลัดปลอดสารพิษ เมื่อ 5 ปี ที่ผ่านมา  ช่วงแรกก็ลองผิดลองถูก แต่ด้วยความอดทน ทำให้ปัจจุบันสามารถเลี้ยงครอบครัวได้

อดีตวิศวกรไฟฟ้าเจอพิษโควิด ปลูกผักสลัดขาย รายได้งาม


 

โดยตลาดหลักที่ส่งจะเป็นร้านอาหารในตัวเมือง อ.ปากช่อง ใน 1 สัปดาห์ จะส่งครั้งละ 300-400 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 120 บาท ซึ่งปัจจุบัน นอกจาก สวนการ์โน่ จะจำหน่ายผักสลัดปลอดสารพิษแล้ว ยังได้เปิดเป็นสถานที่เรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรสำหรับทุกคนที่สนใจ มาศึกษาเรียนรู้การปลูกผักแบบปลอดสารพิษ และสาธิตการทำน้ำสลัด ตลอดจน เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ และยังได้ซื้อผักปลอดสารพิษไปรับประทานที่บ้านด้วย

อดีตวิศวกรไฟฟ้าเจอพิษโควิด ปลูกผักสลัดขาย รายได้งาม

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด