หยุดยาววันมาฆบูชา นักท่องเที่ยวพาครอบครัวเข้าวัดทำบุญที่วัดศาลาลอยโคราชคึกคัก พบวัยรุ่นหนุ่มสาวออกมาทำบุญกันมากขึ้น ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางกันอย่างคึกคักเช่นกัน

 27กุมภาพันธ์2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนและนักท่องเที่ยว ต่างพาครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวทำบุญ ไปทำบุญตามวัดต่างๆ ทั้ง32อำเภอของ จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันหยุดยาว วันมาฆบูชา ส่งผลให้วัดหลายแห่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยเฉพาะที่วัดศาลาลอย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่เก็บอัฐิของท้าวสุรนารี (ย่าโม) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวโคราชเคารพบูชา มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากพร้อมใจกันแต่งชุดขาวเดินทางทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ พร้อมปล่อยนกปล่อยปลา และฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งปีนี้พบว่ามีเด็กเยาวชน วัยรุ่นหนุ่มสาวออกมาทำบุญกันมากขึ้น ในฐานะพุทธศาสนิกชนได้ยึดหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในวันมาฆบูชา คือ การทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องใส

หยุดยาววันมาฆบูชา พาครอบครัวเข้าวัดทำบุญที่วัดศาลาลอยโคราชคึกคัก 

สำหรับวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา9เดือน ซึ่งเป็นหลัก คำสอนสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพื่อไปสู่ความหลุดพ้น หลักธรรมประกอบด้วย หลักการ3อุดมการณ์4และวิธีการ6สรุปใจความสำคัญได้ว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"หยุดยาววันมาฆบูชา พาครอบครัวเข้าวัดทำบุญที่วัดศาลาลอยโคราชคึกคัก 

โดยพบว่าประชาชนจำนวนมากได้เดินทางพาครอบครัวตระเวนทำบุญไปตามวัดต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยว พาครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว วันมาฆบูชา กันอย่างคึกคักเช่นกัน

หยุดยาววันมาฆบูชา พาครอบครัวเข้าวัดทำบุญที่วัดศาลาลอยโคราชคึกคัก 

หยุดยาววันมาฆบูชา พาครอบครัวเข้าวัดทำบุญที่วัดศาลาลอยโคราชคึกคัก