สุราษฎร์ธานี - พุทธศาสนิกชนชาวสุราษฎร์ธานีนุ่งขาวห่มขาวทำบุญวันมาฆบูชา ที่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ.ไชยา เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอก และวัดคู่บ้านคู่เมืองชื่อดังของ จ.สุราษฎร์ธานีสร้างมาตั้งแต่อาณาจักรศรีวิชัย ขอให้รอดพ้นโควิด-19

26 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องในวันมาฆบูชาและเป็นวันหยุดราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนมากทยอยเดินทางไปทำบุญที่วัดหลายแห่งตั้งแต่ช่วงเช้า มีทั้งเดินทางมาเป็นครอบครัวและมาเพียงลำพังโดยเฉพาะที่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ.ไชยา เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอก และวัดคู่บ้านคู่เมืองชื่อดังของ จ.สุราษฎร์ธานีสร้างมาตั้งแต่อาณาจักรศรีวิชัย วันนี้พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นุ่งขาวห่มขาว ทั้งผู้สูงวัยและคนหนุ่มสาวทยอยเดินทาง มาทำบุญตักบาตรในวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารแต่เช้าขอให้ประเทศไทยดีขึ้นรอดพ้นจากโควิด-19 และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย /เว้นระยะห่าง ในการใส่บาตรพระสงฆ์ ขณะเดียวกันพระสงฆ์ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง

พุทธศาสนิกชนนุ่งขาวห่มขาวทำบุญขอให้รอดพ้นโควิด

พุทธศาสนิกชนนุ่งขาวห่มขาวทำบุญขอให้รอดพ้นโควิด

หลังจากนั้นก็จะมีการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ และช่วงหัวค่ำจะมีพิธีเวียนเทียนคาดว่าจะมีผู้มาร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยที่ถือได้ว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล.

พุทธศาสนิกชนนุ่งขาวห่มขาวทำบุญขอให้รอดพ้นโควิด

พุทธศาสนิกชนนุ่งขาวห่มขาวทำบุญขอให้รอดพ้นโควิด

พุทธศาสนิกชนนุ่งขาวห่มขาวทำบุญขอให้รอดพ้นโควิด

พุทธศาสนิกชนนุ่งขาวห่มขาวทำบุญขอให้รอดพ้นโควิด