ตาก- ผวจ.ตาก นั่งหัวโต๊ะประชุุมเตรียมความพร้อม รับมือผู้อพยพตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา และโควิด -19 หลังการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐประหารในพม่า ส่อเค้ายืดเยื้อ-รุนแรง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ชายแดนฝั่งประเทศเมียนมา โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก พ.อ.อาสาฬหะ พูลสุวรรณ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก (ฝ่ายทหาร) นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ผู้แทนจากกองกำลังนเรศวร ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดตาก ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยทหารในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 


ผวจ.ตากถกรับมือผู้อพยพ-โควิด


ในที่ประชุมได้วิเคราะห์สถานการณ์ถึงสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมา มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อการเกิดการหนีภัยของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ ดังนั้นจังหวัดตาก จึงจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น 

ผวจ.ตากถกรับมือผู้อพยพ-โควิดโดยที่ประชุม ได้ซักซ้อมแผน รวมทั้งพิจารณาเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดเตรียมความพร้อมสำหรับพื้นที่รองรับผู้อพยพ , การเตรียมยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายบุคคล , การเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ และเครื่องอุปโภค บริโภค , การตรวจคัดกรองโควิด-19 และการดูแลรักษาพยาบาล , การดูแลรักษาความปลอดภัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆ ด้วย

ผวจ.ตากถกรับมือผู้อพยพ-โควิด

สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ของประเทศเมียนมา ตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก ยังคงมีผู้ชุมนุมออกมาประท้วงทุกวัน แต่ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆ ขณะที่ทางฝ่ายทหารไทย ได้เฝ้าระวังตามแนวชายแดน นอกจากปัญหาการลักลอบข้ามแดนในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 แล้ว ยังมีปัญหาเรื่องการลี้ภัย รวมไปถึงเหตุการณ์ไม่สงบจากประเทศเมียนมา ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้วย

ผวจ.ตากถกรับมือผู้อพยพ-โควิด

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด