กระทรวงมหาดไทย เตือนประชาชนระวังโรคสัตว์ปีก หลัง "ไข้หวัดนก" ระบาดในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง หากพบสัตว์ป่วยหรือตายผิดปกติให้รีบแจ้งทันที .

24 กุมภาพันธ์ 2564 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ตั้งแต่ต้นปี 2564 องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานการพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงในสัตว์ปีกพื้นเมืองในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา อย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิที่ลดลงส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอและป่วยได้ง่าย ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้
จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับนายอำเภอแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบและแจ้งเตือนไปยังประชาชน กรณีหากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติ มีอาการซูบผอม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหนียงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก ให้แจ้งอาสาปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านอย่างเร่งด่วน 
ห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงเป็นอาหารหรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผาโดยต้องสวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง และล้างมือด้วยน้ำสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที รวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองด้วยการจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้ โดยหากประชาชนพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ สามารถแจ้งผ่านสายด่วนกรมปศุสัตว์ 06-3225-6888