สถานการณ์โควิด-19 "สมุทรสาคร" วันนี้ (21 ก.พ.) พบติดเชื้อ "โควิด-19" รายใหม่ 60 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาตรวจที่โรงพยาบาล 43 ราย ทำให้ยอดสะสมอยู่ที่ 16,080 ราย

21 กุมภาพันธ์ 2564 สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 24.00 น. พบผู้ป่วยรายใหม่ 60 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 16,080 ราย หายป่วยแล้ว 15,563 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย
ผู้ป่วยจำนวนดังกล่าว พบจากการค้นหาเชิงรุก 17 ราย แบ่งเป็นคนไทย 8 ราย ต่างชาติ 9 ราย พบในโรงพยาบาล 43 ราย แบ่งเป็นคนไทย 29 ราย ต่างชาติ 14 ราย

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 60 ราย สะสมรวม 16,080 ราย

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 60 ราย สะสมรวม 16,080 ราย