ปตท. และบางจากปิโตรเลียม ประกาศปรับขึ้น "ราคาน้ำมัน" กลุ่มแก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 60 สต. เว้น E85 ปรับขึ้น 40 สต. ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 20 สต. มีผลตี 5 วันพรุ่งนี้ .

19 กุมภาพันธ์ 2564 บมจ.ปตท. และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์60 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 40 สตางค์/ลิตรส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตรมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 20 ก.พ. 64
สำหรับราคาใหม่มีดังนี้


GSH95S EVO อยู่ที่ 26.05 บาท/ลิตร,

GSH91S EVO อยู่ที่ 25.78 บาท/ลิตร,

GSH E20SEVO อยู่ที่ 24.54 บาท/ลิตร,

GSH E85SEVO อยู่ที่ 20.54 บาท/ลิตร,

Hi DieselB20S อยู่ที่ 23.74 บาท/ลิตร,

Hi Diesel SB10 อยู่ที่ 23.99 บาท/ลิตร,

Hi Diesel Sอยู่ที่ 26.99 บาท/ลิตร,

Hi PremiumDiesel S อยู่ที่ 31.46 บาท/ลิตร

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่กทม.).