"กรมป่าไม้" แจ้งความตำรวจ ปทส.เอาผิดท่าเทียบเรือบ้านพัก "เสรีพิศุทธ์" ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ฐานก่อสร้าง หรือยึดถือ หรือครอบครองป่าเพื่อตนเอง หรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เผยพบชื่อ "พล.ต.ท.เสรี เตมียเวส" เป็นผู้ขออนุญาต .

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สำนักงานตำรวจป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะผอ.ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้เดินทางเข้าแจ้งความกล่าวโทษการก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกติดต่อโฉนดที่ดินเลขที่ 4295 ต.บางกระบือ อ.บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ที่กระทำผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฐาน "ก่อสร้างหรือยึดถือ หรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต" ต่อ พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม ผบก.ปทส.

 

"กรมป่าไม้" แจ้งความเอาผิดท่าเทียบเรือบ้านพัก "เสรีพิศุทธ์" ผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ รุกล้ำลำน้ำ

ทั้งนี้นายอดิศรกล่าวว่า เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1บก.ปทส.ได้ตรวจสอบกรณีการก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตามที่ได้รับการประสานจาก สน.บางโพ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ใน 2 ประเด็นคือ 


1. การปลูกสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าวต้องขออนุญาตอธิบดีกรมป่าไม้หรือไม่หากต้องขออนุญาตแล้ว ได้มีการขออนุญาตต่ออธิบดีกรมป่าไม้หรือไม่และอยู่ภายใต้บังคับตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 หรือไม่ อย่างไร และ 


2.การปลูกสร้างท่าเทียบเรือล่วงล้ำแม่น้ำที่เกิดเหตุดังกล่าวเป็นการปลูกสร้างเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนหรือผู้อื่นในที่สาธารณประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 หรือไม่อย่างไร

 

"กรมป่าไม้" แจ้งความเอาผิดท่าเทียบเรือบ้านพัก "เสรีพิศุทธ์" ผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ รุกล้ำลำน้ำ

ทางท่านอธิบดีกรมป่าไม้ ยังกล่าวอีกว่า เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน พบว่าท่าเทียบเรือดังกล่าวมีใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำใบอนุญาตเลขที่ 18/2544 ลงวันที่ 5 มี.ค. 2544 ออกตามความในมาตรา 117 แห่งพ.ร.บ.การเดินเรือ พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การเดินเรือฯ (ฉบับ 14)พ.ศ. 2535 มีขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส และมีขอบเขตขนาดความกว้าง 10.35 เมตร ความยาว21.35 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ 0-0-55.24 ไร่ และจากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว 


"กรมป่าไม้" แจ้งความเอาผิดท่าเทียบเรือบ้านพัก "เสรีพิศุทธ์" ผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ รุกล้ำลำน้ำ
พบว่า มีท่าเทียบเรือดังกล่าวข้างต้นอยู่จริงโดยทางเจ้าหน้าที่ได้จอดเรือลอยลำบริเวณข้างเคียงท่าเทียบเรือดังกล่าว เพื่อตรวจสอบค่าพิกัดพบเป็นตำแหน่งเดียวตรงกับแบบเอกสารคำขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ยื่นต่อกรมเจ้าท่า ตามใบอนุญาต เลขที่ 18/2544 ลงวันที่ 5 มี.ค. 2544 ในปี 2544 อีกทั้งเมื่อตรวจสอบพบชื่อผู้ขออนุญาตระบุเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ในขณะนั้น

 

จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าในปี 2544 ยังไม่ปรากฏการก่อสร้างท่าเทียบเรือแต่อย่างใด และต่อมาปี 2545-2546 พบการก่อสร้างท่าเทียบเรือแล้ว และภาพถ่ายปี 2563 ยังปรากฏท่าเทียบเรือดังกล่าว จึงเป็นการยึดถือหรือครอบครองมาอย่างต่อเนื่องตามข้อกฎหมาย ถือว่ามีความผิดเนื่องจากไม่ได้ขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484มาตรา 54 ฐาน "ก่อสร้าง หรือยึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต" ต้องระวางโทษตามมาตรา 72 ตรี

 
ผู้สื่อข่าวยังรายงานเพิ่มเติมอีกว่า ทางด้านนายอดิศรได้มอบหมายให้นายธีรวัฒน์  แย้มสะอาด เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน นำบันทึกแจ้งความกล่าวโทษพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นผู้แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน บก.ปทส. และมอบหมายให้นายคม ศรีสวัสดิ์ผอ.ป้องกันและปราบปรามที่ 1 ภาคกลาง เป็นพยาน