ลำปาง - ถนนคนเดิน "กาดกองต้า" ตลาดนัดถนนสายวัฒนธรรม เปิดให้บริการแล้ว ท่ามกลางการตรวจ-คัดกรองเข้ม โรคโควิด-19 ขณะที่บรรยากาศการซื้อขายคึดคักพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมืออย่างดี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดลำปางเริ่มคลี่คลาย ตลาดนัดถนนคนเดิน จังหวัดลำปาง จำนวน 2 แห่ง คือ ตลาดนัดถนนสายวัฒนธรรม ซึ่งเปิดทุกเย็นวันศุกร์ และถนนคนเดิน กาดกองต้า ได้เปิดบริการแล้ว โดยตลาดนัดถนนสายวัฒนธรรมเปิดครั้งแรกในวันที่ 22 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา และกาดกองต้า อ.เมือง จ.ลำปาง เปิดเป็นเป็นวันแรก ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564"ถนนคนเดิน-ตลาดนัด"เข้มโควิดเปิดให้บริการแล้ว


โดยก่อนหน้านี้มีการประชุมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ชุมชนกาดกองต้า และกลุ่มผู้ค้าขายแผลงลอย และร้านค้าถนนคนเดินกาดกองต้า ว่ามีความพร้อมเปิดตลาดหรือไม่ ซึ่งมีเสียงของผู้อยู่อาศัย คัดค้าน 1 ราย และเสียงส่วนมาก เห็นด้วยกับการเปิดกาดกองต้า แต่ต้องมีมาตรการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด โดยกำหนดเส้นทางเข้าออก ลดลงเหลือเพียงจุดสำคัญ คือ ทางเข้าบริเวณ คือ 1.ทางลงร้านข้ามต้มบาทเดียว 2.แยกห้างเสรี 3.สะพานรัษฎา 4.แยกไปรษณีย์ และ 5.สะพานแม่น้ำวังข้ามวัดเกาะ

"ถนนคนเดิน-ตลาดนัด"เข้มโควิดเปิดให้บริการแล้ว

ทั้งนี้ มีการกำหนดโซนให้สามารถคัดกรองได้รัดกุม เพราะเดิมทางเข้าออกสู่ถนนคนเดินมีซอย และทางเชื่อมทะลุถึงถนนคนเดินเกือบ 20 จุด จึงต้องมีการปิดและตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิเพียง 5-6 จุดเท่านั้น นอกจากนี้ยังต้องวางมาตรการระเบียบของผู้ค้าขาย และคาดว่าจะอนุญาตเฉพาะผู้ค้าขายที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปาง และต้องแสดงตัวตน ลงทะเบียนในพื้นที่ที่ตั้งร้านขายสินค้าในแต่ละโซนเพื่อง่ายต่อการจัดการและความร่วมมือต่างๆ"ถนนคนเดิน-ตลาดนัด"เข้มโควิดเปิดให้บริการแล้ว


สำหรับการเปิดถนนคนเดินกาดกองต้า วันแรกครั้งนี้ยังมีกลุ่มผู้ค้าขายบางส่วนโดยเฉพาะโซนทางลงร้านข้าวต้มบาทเดียว จนถึงแยกวัดเกาะ ยังไม่เปิดขาย เนื่องจากยังไม่มีความพร้อม ในการวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในโซนดังกล่าวร่วมกัน คาดว่าจะเปิดได้ในสัปดาห์หน้า


"ถนนคนเดิน-ตลาดนัด"เข้มโควิดเปิดให้บริการแล้ว

ขณะที่บรรยากาศการค้าขายค่อนข้างคักคักและกลุ่มแม่ค้าพ่อค้า ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการ ใช้พลาสติกใสปิดกั้นหน้าร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มและ ระหว่างร้านค้าที่ตั้งติดกัน แต่ยังมีบางส่วน เตรียมตัวไม่ทันและไม่รู้ระเบียบชัดเจนว่าต้อง ปฏิบัติอย่างไรเนื่องจากยังไม่มีประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรจากชุมชน หรือทางเทศบาลนครลำปาง


"ถนนคนเดิน-ตลาดนัด"เข้มโควิดเปิดให้บริการแล้วนายแพทย์ สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง กล่าวว่า จากการตรวจตลาดถนนคนเดินวัฒนธรรม เห็นว่าได้รับความร่มมือจากทุกฝ่ายในการรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ค่อนข้างดี ส่วนกาดกองต้าลำปาง ต้องขอให้ผู้ค้าขายทั้งหมดช่วยกันรักษามาตรการเข้มงวดด้วยเช่นกันเพื่อให้ลำปางเป็นตลาดถนนคนเดินที่ปลอดภัย
"ถนนคนเดิน-ตลาดนัด"เข้มโควิดเปิดให้บริการแล้ว