สวนดุสิตโพล เผยแพร่ผลสำรวจความเห็นประชาชนต่อวัคซีนโควิด พบกว่า 82% กังวลผลข้างเคียง อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ยังต้องการฉีด เพียงแต่ขอรอดูผลข้างเคียงก่อน .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

31 มกราคม 2564 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยแพร่ผลการสำรวจ เรื่อง คนไทยกับวัตซีนโควิด-19  หลังจากที่รัฐบาลเตรียมนำเข้าวัคซีนเพื่อฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงในเดือนกุมภาพันธ์นี้  
โดยผลสำรวจระบุว่า ประชาชนต้องการฉีดวัคซีนโดยไม่กังวลถึงผลข้างเคียง เพียง ร้อยละ 20.70  ขณะที่ประชาชนที่ต้องการฉีด แต่ขอรอดูผลข้างเคียงก่อน มีมากถึงร้อยละ 65.99  ทั้งนี้พบว่ามีผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าไม่ต้องการฉีด ถึงร้อยละ 13.31
เมื่อผลสำรวจถามถึงความเชื่อมั่นหลังจากฉีดวัคซีนแล้วจะป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่ ร้อยละ 63.88 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อมั่น รองลงมาร้อยละ 19.30 ระบุว่าไม่เชื่อมั่น ขณะที่ร้อยละ 16.82 ระบุว่าเชื่อมั่น และเมื่อถามต่อว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้วจะทำให้การดูแลสุขภาพของประชาชนเปลี่ยนไปหรือไม่ ผู้ให้การสำรวจ ระบุว่า ดูแลเหมือนเดิม เป็นค่าสูงสุดที่ร้อยละ 60.83 รองลงมา ร้อยละ 35.54 ระบุว่าดูแลมากขึ้น ขณะที่ร้อยละ 3.63 ระบุว่าดูแลน้อยลง
ทั้งนี้เมื่อถามถึงความกังวลต่อการฉีดวัคซีน ผู้ตอบแบบสำรวจ ระบุว่ากังวลผลข้างเคียง สูงสุด ถึงร้อยละ 82.71 รองลงมา ประสิทธิภาพของวัคซีน ร้อยละ 71.96, ความพอเพียงของวัคซีน ร้อยละ 54.67 , ราคาของวัคซีน ร้อยละ 44.17 และ ยี่ห้อวัคซีนที่ไทยสั่งซื้อ ร้อยละ 38.60 และเมื่อถามถึงบริษัทที่ผลิตวัคซีน พบว่าประชาชนรู้จักบริษัทไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเท็ค มากที่สุดร้อยละ 64.27 รองลงมาคือ อ๊อกฟอร์ด - แอสตราเซเนกา ร้อยละ 52.55

"สวนดุสิตโพล" ระบุ คนไทยกังวลผลข้างเคียงวัคซีนโควิด-19

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยว่า เรื่องวัคซีนโควิด-19 เป็นประเด็นร้อนที่หลายฝ่ายตั้งคำถามต่อการบริหารงานของรัฐบาล เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินงานของหลายประเทศต่างมีความคืบหน้าอย่างมากในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ความแตกต่างที่เห็นได้ชัด ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลใจทั้งในเรื่องยี่ห้อวัคซีน ประสิทธิภาพ ผลข้างเคียง กระบวนการจัดซื้อ ความล่าช้า ราคา และความโปร่งใส นับว่าเรื่องวัคซีนโควิด-19 เป็นโจทย์ที่ท้าทายรัฐบาลอย่างยิ่งในการเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน
ด้านนายวิทวัส รัตนถาวร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยว่า จากผลสำรวจในเรื่อง "คนไทยกับวัคซีนโควิด-19" บ่งชี้ได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ทั้งในด้านของประสิทธิภาพ ราคา และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ภายหลังจากการได้รับวัคซีน ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงกับความเชื่อมั่นของประชาชนในด้านความปลอดภัยของวัคซีน โดยสะท้อนจากผลสำรวจที่พบว่า ประชาชนยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนมากถึงร้อยละ 82.71 ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานทางภาครัฐที่ต้องดำเนินการเร่งชี้แจง ทำความเข้าใจกับประชาชนถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 ที่มีความแตกต่างกันของแต่ละบริษัท
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีวัคซีนโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ แต่ประชาชนยังคงต้องมีการดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเชื้อโควิด-19 จะยังไม่ได้หายไปในระยะเวลาอันสั้นนี้ การฉีดวัคซีนมีจุดมุ่งหมายในการป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง อีกทั้งช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อลง ดังนั้นการป้องกันตนเองโดยการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัด ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไป

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด