ยอดโควิด 31 ม.ค.64 ทั่วโลกป่วยโควิด-19 สะสม 103,083,661 ราย เพิ่มขึ้น 472,006 ราย เสียชีวิต 2,226,825 ราย เพิ่มขึ้น 11,909 ราย หายป่วย 74,701,839 ราย สหรัฐฯมากสุดติดเชื้อรวม 26,637,540 ราย

31 มกราคม 2564 เมื่อเวลา 06.30 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 103,083,661 ราย เพิ่มขึ้น 472,006 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 2,226,825 ราย เพิ่มขึ้น 11,909 ราย ราย หายป่วย 74,701,839 ราย  
สหรัฐฯมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุด มีผู้ติดเชื้อสะสม 26,637,540 ราย อันดับ 2 อินเดีย 10,746,871 ราย อันดับ 3 บราซิล 9,176,975 ราย  อันดับ 4 รัสเซีย 3,832,080 ราย อันดับ 5 สหราชอาณาจักร 3,796,088 ราย อันดับ 6 ฝรั่งเศส 3,177,879 ราย  อันดับ 7 สเปน 2,830,478 ราย อันดับ 8 อิตาลี 2,541,783 ราย  อันดับ 9 ตุรกี 2,470,901 ราย และอันดับ 10 เยอรมนี 2,217,234 ราย
ขณะที่ข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ Center for Systems Science and Engineering (CSSE) ของมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์  ณ วันที่ 30 ม.ค.64 เวลา 06.22 น. พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 102,495,526 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 2,216,102 ราย