สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 เพิ่ม 20 รายจากพื้นที่ 3 อำเภอ

30 มกราคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำจังหวัด เมื่อเวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 20 ราย ส่งผลยอดติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 361 ราย
สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 20 รายพื้นที่ จ.สมุทรปราการ พบโดยการค้นหาเชิงรุกจำนวน 18 ราย (ชาวเมียนมา 15 ราย กัมพูชา 1 ราย คนไทย 2 ราย) , มีประวัติเสี่ยงเดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย 1 รายเป็นคนไทยอยู่ระหว่างการสอบสวน และอีกรายมีประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันจำนวน 1 รายเป็นคนไทย ทั้งนี้ แบ่งเป็นพื้นที่ อ.บางพลี 8 ราย , อ.บางบ่อ 10 ราย และ อ.เมืองอีก 2 ราย

สมุทรปราการ พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 20 รายจากพื้นที่ 3 อำเภอ

สมุทรปราการ พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 20 รายจากพื้นที่ 3 อำเภอ