สมุทรสาคร เตรียมกำหนดมาตรการ คุมโซนโรงงาน จำกัดวงการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน คาดเริ่มใช้สัปดาห์หน้า ส่วนการคลายล็อก อาจจะมีบางกิจการบางพื้นที่ ที่จะดำเนินการไปได้

30 มกราคม 2564 ช่วงเช้าวันนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะ อำเภอเมืองและอำเภอกระทุ่มแบน เพื่อหารือแนวทางสาธารสุข และมาตรการทางสังคม ในการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ถึงการปฏิบัติตน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและทางการแพทย์ทำควบคู่กันไป
โดยนายธีรพัฒน์ กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวจะเป็นลักษณะการกำหนดพื้นที่ เพื่อจำกัดพื้นที่สำหรับบางกลุ่ม ไม่ให้ออกไปไหน ยังคงทำงานได้ พักอาศัยได้ ไม่ได้เป็นการไปล็อกไว้ ทั้งนี้ก็เพื่อจำกัดวงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยจะมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน คาดว่าน่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันจันทร์นี้ ซึ่งสิ่งสำคัญต้องทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ และวางแนวทางร่วมกัน โดยโรงงานและสถานประกอบการต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ทั้งนี้ไม่อยากจะไปถึงขั้นตอนการปิดโรงงาน ยกเว้นมีความจำเป็นจริงๆ ซึ่งจะต้องดูตามสภาพพื้นที่ด้วย
ส่วนการคลายล็อก อาจจะมีบางกิจการบางพื้นที่ ที่จะดำเนินการไปได้ อย่างอำเภอบ้านแพ้ว แต่ทั้งนี้ต้องนำเข้าที่ประชุม ศบค.อีกครั้งหนึ่ง เพราะจะต้องดำเนินการภายใต้มาตรการที่ ศบค.กำหนด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ยังบอกถึง การตรวจเชิงรุก ในเดือนกุมภาพันธ์จะยังดำเนินการต่อเนื่อง วันละ2000-3000รายทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่คิดว่าจะมีกลุ่มเสี่ยง ซึ่งคาดว่าตัวเลขจะลดลง
ส่วนในการตรวจเชิงรุกเป้าหมายวันละกว่า10,000รายที่ผ่านมา ทำให้พิสูจน์ได้ชัดเจนว่า กลุ่มการพบเชื้อสำคัญกลุ่มใหญ่อยู่ที่จุดใด และพื้นที่เป็นพื้นที่สีเขียว ก็ยังมีอัตราการพบน้อยมากเช่นเดิม