"โอ๊ต พิบูลย์เขตร"มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 50,000 ชิ้น ให้กับผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 โดยมีคณะผู้แทนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมมอบผ้าห่ม 1,400 ผืน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จ.อุทัยธานี

 พันเอก ณพัฒน์ ปกป้อง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี พร้อมด้วย เครือข่ายวิทยากรผู้รับการฝึกหลักสูตร จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/62 ร่วมรับมอบ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 50,000 ชิ้น จาก นายพิบูลย์เขตร นิธิอนันตภร ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ พันโทสาวิตร ทรรทรานนท์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.อุทัยธานี ในระหว่างลงพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 
 นอกจากนี้ นายรักชาติ อรุณาทิตย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  เขตประเทศไทย และบริการเกษตร พร้อมคณะผู้แทนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ยังได้ร่วมมอบผ้าห่ม จำนวน 1,400 ผืน ตามโครงการ เครือซีพี เคียงข้างคนไทย ต้านภัยหนาว ให้กับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สำหรับนำไปมอบให้กับประชาชน ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยหนาว เพื่อให้ประชาชนได้รับความอบอุ่นด้านร่างกาย และช่วยป้องกันรักษาสุขภาพ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19  เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดอุดรธานี ยังเป็นพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ ขาดแคลนความช่วยเหลือ

"โอ๊ต พิบูลย์เขตร"ลงพื้นที่ช่วย ชาวอุทัย สู้โควิด-19

"โอ๊ต พิบูลย์เขตร"ลงพื้นที่ช่วย ชาวอุทัย สู้โควิด-19

ทั้งนี้ นายพิบูลย์เขตร กล่าวว่า การมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นี้ ถือเป็นการสืบสานเจตนารมย์ของรัฐบาล เพื่อให้นำสิ่งของเหล่านี้ไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และขอบคุณที่ทางซีพีมาร่วมกันบริจาคสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และรู้สึกชื่นชมผู้บังคับบัญชาของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 ที่มีศักยภาพ และมีการบริหารงานที่ดี เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลประชาชน จึงพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่

"โอ๊ต พิบูลย์เขตร"ลงพื้นที่ช่วย ชาวอุทัย สู้โควิด-19

"โอ๊ต พิบูลย์เขตร"ลงพื้นที่ช่วย ชาวอุทัย สู้โควิด-19

"โอ๊ต พิบูลย์เขตร"ลงพื้นที่ช่วย ชาวอุทัย สู้โควิด-19