ยอดผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ "โควิด-19" ทั่วโลก ล่าสุดยังคงพุ่งต่อเนื่อง ยอดรวมสะสม 102.5 ล้านคน เสียชีวิต 2.2 ล้านคนแล้ว .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 มกราคม 2564 เว็บไซต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัส "โควิด-19" เมื่อเวลา 07.00 น. พบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกแล้ว 102,574,545 ราย เพิ่มขึ้น 556,456 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 74,273,943 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 26,086,608 ราย เสียชีวิต 2,213,994 ราย

ทั่วโลกติด"โควิด"เพิ่ม 5.5 แสน ยอดรวมสะสมทะลุ 102 ล้านราย


ประเทศที่พบผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" สูงสุด 5 อันดับแรก มีดังนี้..
1. สหรฟัฐอเมริกา
ผู้ติดเชื้อสะสม 26,497,333 ราย เสียชีวิต 447,092 ราย รักษาหาย 16,183,095 ราย
2. อินเดีย 
ผู้ติดเชื้อสะสม 10,727,240 ราย เสียชีวิต 154,069 ราย รักษาหาย 10,399,560 ราย
3. บราซิล 
ผู้ติดเชื้อสะสม 9,119,477 ราย เสียชีวิต 222,775 ราย รักษาหาย 7,960,643 ราย
4. รัสเซีย 
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,813,048 ราย เสียชีวิต 72,185 ราย รักษาหาย 3,255,462 ราย
5. อังกฤษ ผู้ติดเชื้อสะสม 3,772,813 ราย เสียชีวิต 104,371 ราย รักษาหาย 1,673,936 ราย
ขณะที่ ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 119  มีผู้ติดเชื้อ 17,023 ราย เสียชีวิต 76 ราย รักษาหาย 11,396 ราย

ทั่วโลกติด"โควิด"เพิ่ม 5.5 แสน ยอดรวมสะสมทะลุ 102 ล้านราย