สำนักพระราชวัง ประกาศปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่า สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย .

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "สำนักพระราชวัง" ได้ประกาศปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่า สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย

สำนักพระราชวังประกาศปิดวังต่อ จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายโดยมี พระราชฐานและสถานที่ต่างๆ รวม 7 แห่งที่ปิด ได้แก่...
1. พระบรมมหาราชวัง และ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
2.พระราชวังบางปะอิน
3.พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์
4.โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
5.พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
6.พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
7.โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

สำนักพระราชวังประกาศปิดวังต่อ จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย