เครือเบทาโกร ร่วมสร้างโอกาสการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ เดินหน้าสานต่อโครงการ BETAGRO #recover19 สมทบทุนบริจาค 10,000,000 บาท มอบให้แก่โครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19 เพื่อชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแก่สังคมไทย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline




นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร นำคณะผู้บริหารร่วมมอบเงินจำนวน 10,000,000บาท ภายใต้โครงการ BETAGRO #recover19 สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างสภากาชาดไทยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการพัฒนาวัคซีนโควิด-19คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้แทนจากสภากาชาดไทย ร่วมรับมอบ ณ สภากาชาดไทย 

 


เบทาโกร ทุ่ม 10 ล้าน หนุนวิจัยวัคซีนโควิด-19 ผ่านโครงการ BETAGRO #recover19 สร้างชีวิตแก่สังคมไทย

นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ เปิดเผยว่า"จากสถานการณ์โควิด-19ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของคนไทย  เครือเบทาโกรเล็งเห็นว่าสิ่งสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจของประเทศให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วคือโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของคนไทย ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนองค์กรสำคัญที่กำลังเร่งทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด19 ที่มีประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด จึงได้สานต่อโครงการ "BETAGRO#recover19" โดยร่วมสมทบทุนบริจาคเงิน10,000,000 บาท ให้แก่ "โครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19" ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างสภากาชาดไทยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรหลักของประเทศไทยที่กำลังเร่งการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19ด้วยหวังร่วมสร้างโอกาสการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ และร่วมสร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่คนไทยทุกคน" นายวสิษฐกล่าว