ชาวโคราชขอคำปรึกษาและทยอยยื่นคำขอใบอนุญาตปลูกกัญชง กว่า 10 ราย เพื่อให้ทางจังหวัดพิจารณา หลังรองนายกรัฐมนตรีลงนามกฎกระทรวงอนุญาตผลิต จำหน่ายได้ มีผลบังคับใช้วันนี้วันแรก

29 มกราคม 2564 ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ หรือ OSSC (One Stop Service Center) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้มีประชาชน ทยอยเดินทางมาปรึกษาการขออนุญาตปลูกกัญชงกันอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ได้ลงนามในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง พ.ศ.2563 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้ (29 ม.ค. 64) เป็นวันแรก  

ชาวโคราชสนใจปลูกกัญชงทยอยยื่นคำขอใบอนุญาต

ชาวโคราชสนใจปลูกกัญชงทยอยยื่นคำขอใบอนุญาต


ซึ่งจะทำให้ทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกร ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป สามารถขออนุญาตปลูกกัญชงได้ทุกวัตถุประสงค์ ตั้งแต่การค้า การแพทย์ การศึกษาวิจัย การใช้ตามวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม หรือผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง สามารถนำส่วนต่าง ๆ ของกัญชงไปแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ ทำให้วันนี้ (29 ม.ค. 64) มีประชาชนทยอยเดินทางมารับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาแล้วกว่า 10 ราย 


ชาวโคราชสนใจปลูกกัญชงทยอยยื่นคำขอใบอนุญาตทั้งนี้นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในการขออนุญาตปลูกกัญชงนั้น ผู้สนใจสามารถเดินทางมายื่นคำขอและเอกสารได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอและเอกสารแล้ว จะตรวจสอบความถูกต้องว่าครบถ้วนหรือไม่ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน มีคณะกรรมการ อาทิ เกษตรจังหวัด, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด, ป.ป.ส.ภาค 3 และมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ เพื่อขอความเห็น หากคณะกรรมการจังหวัดเห็นว่าคุณสมบัติผ่าน ก็จะส่งเรื่องให้ อย.พิจารณาออกใบอนุญาตให้ต่อไป

ชาวโคราชสนใจปลูกกัญชงทยอยยื่นคำขอใบอนุญาต