สุโขทัย- จังหวัดสุโขทัยจัดพิธีส่ง 8 นักรบชุดขาว จากโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เดินทางลงพื้นที่สู้ภัยโควิค-19 จังหวัดสมุทรสาคร ท่ามกลางบุุคคลากรมาร่วมส่งให้กำลังใจ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 29 มกราคม 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มีพิธีส่งนักรบชุดขาวจังหวัดสุโขทัย เดินทางลงพื้นที่สู้ภัยโควิค- 19 จังหวัดสมุทรสาครจำนวน 8 ราย เพื่อเดินทางไปช่วยจังหวัดสมุทรสาครในภารกิจค้นหาผู้ป่วยในชุมชนกำหนด โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ข้าราชการหลายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักรบชุดขาวทุกท่านที่เตรียมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจดังกล่าว

ให้กำลังใจล้นหลามส่ง 8 นักรบชุดขาวสู้โควิดสมุทรสาคร

ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า จังหวัดสุโขทัยมีความพร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ วัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร จึงขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากจังหวัดต่างๆ เพื่อเข้าร่วมดำเนินการควบคุมโรคในพื้นที่ 


ให้กำลังใจล้นหลามส่ง 8 นักรบชุดขาวสู้โควิดสมุทรสาครจังหวัดสุโขทัยมีเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) และผู้ที่มีจิตอาสาสมัครใจไปช่วยที่สมุทรสาคร จำนวน 1 ทีม โดยเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย คือ นายราชันย์ ทุนมาก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางวันเพ็ญ ลายเสือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวตะวัน หล้าพ่วง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวจิดาภา แจ่มจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ นางสาวพัชรินทร์ จำนงค์ภักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ นางสาวรดาธันย์. ทองเดช นักวิชาการสาธารณสุข นางสาวฐาปนีย์ อุ้มทอง นักวิชาการสาธารณสุข และนายสมพร กลับทุ่ง พนักงานขับรถยนต์

ให้กำลังใจล้นหลามส่ง 8 นักรบชุดขาวสู้โควิดสมุทรสาครให้กำลังใจล้นหลามส่ง 8 นักรบชุดขาวสู้โควิดสมุทรสาคร


ทั้งนี้ทีมนักรบชุดขาวดังกล่าวเป็นทีมพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุขผู้มีจิตอาสาสมัครใจเดินทางไปช่วยปฏิบัติงานยังจังหวัดสมุทรสาครในภารกิจค้นหาผู้ป่วยในชุมชนกำหนดซึ่งมีกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติงานในวันที่ 31 มกราคม 2564 จนถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วเดินทางกลับยังจังหวัดสุโขทัยต้องทำการกักตัว 14 วัน และ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิค-19 อย่างเคร่งครัดต่อไป


ให้กำลังใจล้นหลามส่ง 8 นักรบชุดขาวสู้โควิดสมุทรสาคร