ตำรวจศรีสะเกษ รณรงค์ป้องกันการเกิดอาชญากรรมในที่ชุมชน ในโครงการ "1 อำเภอ 1 เซฟตี้โซน" เป็นการลดและปราบปรามการกระทำผิดต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชน โดยใช้หลักฐานจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

29 มกราคม 2564 ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ พันตำรวจเอกหัสพงศ์  เติมศิริตังคโนบล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ,พันตำรวจเอก เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับ ป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยจังหวัด, เทศบาลเมืองศรีสะเกษ,โรงพยาบาลศรีสะเกษ และมูลนิธิกู้ภัยสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน  ร่วมกันรณรงค์ตามโครงการ "1 อำเภอ 1 เซฟตี้โซน" ภารกิจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อความสงบของประชาชน และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาให้เกิดกับประชาชนในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง  

ตำรวจรณรงค์1อำเภอ1เซฟตี้โซน ลดปัญหาอาชญากรรม

เพื่อลดและป้องกันปราบปรามการกระทำผิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และของประชาชน เพื่อที่จะสามารถนำมาในการสืบสวนจับกุมหรือรู้ตัวผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน จะทำให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งหากมีเหตุเกิดขึ้นและจับกุมได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นนี้ จะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นว่าในพื้นที่นี้อาชญากรรมจะลดลงได้ในที่สุด 

ตำรวจรณรงค์1อำเภอ1เซฟตี้โซน ลดปัญหาอาชญากรรม

ทั้งนี้ การจัดทำโครงการ 1 อำเภอ 1 เซฟตี้โซน (ONE DISTRICT,  ONE SAFETY  ZONE หรือ 1-DOSZ ) เพื่อลดและป้องกันปราบปรามการกระทำผิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ เป็นการแสวงหาความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วม ในการป้องกันอาชญากรรม พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่น ศรัทราในเรื่องความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนติดตามจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีในภายหลัง โดยใช้หลักฐานจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ตำรวจรณรงค์1อำเภอ1เซฟตี้โซน ลดปัญหาอาชญากรรม

ตำรวจรณรงค์1อำเภอ1เซฟตี้โซน ลดปัญหาอาชญากรรม