ผวา!มหาสารคามติดเชื้อเพิ่มรวดเดียว6ราย สั่งคุมเข้ม อำเภอเมืองมหาสารคาม ต.ท่าขอนยาง ต.ขามเรียง และ อำเภอกันทรวิชัย เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ปิดสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตรวจหาเชื้อ ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

29 มกราคม 2564 ที่ศูนย์บัญชาเหตุการณ์โรคโควิด-19 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4 / 2564 เพื่อติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ วันนี้ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติม 6 ราย ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม ขณะนี้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม จึงมีมติจะออกคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ฉบับ4/2564 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ พื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม และ ตำบลท่าขอนยาง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย เป็นพื้นทีควบคุมสูง จึงให้ปิดสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต

พื้นที่อำเมืองมหาสารคาม และ ตำบลท่าขอนยาง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย ให้ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม เปิดให้นั่งทานได้ไม่เกิน 22.00 น. และร้านจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขายได้เฉพาะเวลา 11.00-14.00 และ 17.00-22.00 น. ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน สถาบันกวดวิชา รวมทั้งมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคาม ให้จัดการเรียนแบบออนไลน์

ผวา!มหาสารคาม ติดเชื้อโควิดเพิ่มรวดเดียว6ราย

ส่วนประชาชนในพื้นที่ชุมชนธัญญาวาส 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม ให้เฝ้าระวังสังเกตตัวเองที่บ้าน 14 วัน หากผิดปกติ เช่นมีไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นต้น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้กักตัวเองที่บ้าน 14 วันโดยมีเจ้าหน้าที่เข้าไปคัดกรองให้พื้นที่และแจ้งให้ทราบ และปิดชั่วคราวสถานที่ตามไทม์ไลน์ที่ผู้ป่วยติดเชื้อไป เพื่อทำความสะอาด 3 วัน

ผวา!มหาสารคาม ติดเชื้อโควิดเพิ่มรวดเดียว6ราย

ทั้งนี้ประกาศจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่4/2564 จะมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 11 กุมภาพันธ์ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ขณะนี้ทางทีมสอบสวนโรคได้ดำเนินค้นหาผู้สัมผัสและทำการตรวจหาเชื้ออย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ให้ประชาชนดูแลตนเอง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นรยะห่าง

ผวา!มหาสารคาม ติดเชื้อโควิดเพิ่มรวดเดียว6ราย